شعبه تجریش (تهران)

کد شعبه : 1325
آدرس : - تهران، خیابان ولی عصر ـ نرسیده به میدان تجریش ـ شماره 1780
کد پستی :
پست الکترونیک : tajrish.branch@edbi.ir

شماره‌های تماس

کد مخابرات : 21
 
رئیس شعبه22708450 
واحد ارزی22708442-3 
واحد ریالی22708448 
دورنگار22708441