بانک توسعه صادرات ایران، به عنوان اولین بار در کشور به عنوان یک بانک دولتی شرکت صرّافی راه اندازی کرده است.با تصویب مصوبه ای در شورای پول و اعتبار به بانک های خصوصی و دولتی اجازه داده شده است تا در قالب شرکت های سهامی خاص، صرّافی هایی را خارج از نام بانک ها تاسیس نمایند.

معرفی شرکت صرافی توسعه صادرات

بانک توسعه صادرات ایران، به عنوان اولین بار در کشور به عنوان یک بانک دولتی شرکت صرّافی راه اندازی کرده است.با تصویب مصوبه ای در شورای پول و اعتبار به بانک های خصوصی و دولتی اجازه داده شده است تا در قالب شرکت های سهامی خاص، صرّافی هایی را خارج از نام بانک ها تاسیس نمایند.
همچنین در این مصوبه آمده است که 30 تا70 درصد سرمایه آنها می بایست از محل منابعی غیر از منابع بانک تامین شود.
شرکت صرّافی توسعه صادرات ایران نرخ یازده ارز مختلف را به صورت روزانه فعلا از طریق تلفن و تابلوهای مستقر در شرکت و از طریق سایت اینترنتی بانک اعلام می نماید.
مشتریان صرّافی پس از استعلام نرخ ارز مربوطه، می بایست مبلغ مورد توافق را به حساب صرّافی نزد شعبه مرکزی بانک توسعه صادرات ایران واریز نموده وفیش واریزی را در محل شرکت صرّافی ارایه دهند تا در مقابل، چک ارزی آنرا در یافت نمایند.
شرکت صرّافی توسعه صادرات در خیابان خالد اسلامبولی – کوچه سیزدهم – پلاک20 واقع شده است.
تلفنهای تماس با این صرافی عبارتند از: 5- 88559034

سايت شركت صرافي توسعه صادرات http://edeb.biz

تاریخچه و نحوه تأسیس

شورای محترم پول و اعتبار در یک هزار و چهاردهمین جلسه خود مورخ 25/11/1382مصوب نمود کلیه بانکهای دولتی وغیر دولتی و موسسات اعتباری غیر بانکی که از بانک مرکزی مجوز تاسیس دریافت نموده اند می توانند در قالب شرکت سهامی با مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نسبت به تاسیس صرّافی مبادرت نمایند. علت امر نیز تسهیل و تسریع عملیات خرید و فروش ارز برای عموم مردم بوده است، ضمن آنکه خدمات گسترده صرافی های مجاز می توانست از فعّالیّت های دلّالی و شخصی و نیز بر خوردهای دو گانه و گزینشی با عموم مردم جلوگیری نمایند.
صرّافی توسعه صادرات با در یافت موّافقت اصولی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شماره نب/ 2066 موّرخ 17/05/1383در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسید و در روزنامه رسمی شماره 17315 موّرخ 19/05/1383 آگهی تاسیس آن به چاپ رسید در تاریخ 18/05/1383 با صدور مجّوز شماره نب / 2799 توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، صرّافی توسعه صادرات به عنوان اولیّن صرّافی مجاز بانکها کشور فعّالیّت خود را آغاز نمود.

ساعت کاری:

شرکت از 8 صبح الی 16 آماده ارائه هرگونه خدمات ارزی به مشتریان می باشد. لازم به ذکر است باجه معاملات نقدی زیر 1000 دلار و سایر اسعار صرّافی از ساعت 8 صبح الی 20 آماده پذیرش از مشتریان شرکت خواهد بود .

تلفن ها: 6- 88102851   ؛    88102219

تلفن گویا: 84368
فاکس:84369112 -88706581

کارکنان شرکت:

شرکت در آغاز فعّالیّت با یک نفر به عنوان مدیر عامل عملیات خرید و فروش خود را آغاز نمود و تا پایان سال 1383 با 5 نفر کارمند سال مالی خود را به پایان رساند. با عنایت به گسترش روز افزون مشتریان آن، شرکت با جذب تعداد 4 نفر نیروی جدید سال مالی 1384 را نیز به پایان برد. با گذشت چهار ماه ازابتدای سال 1385 و با توجه به فعّالیّت موفقیّت آمیز در بازار فرعی ارز، صرّافی هم در حال جذب نیروهای جدید ( جهت تهران و شهرستان ) برای گسترش خدمات خود به مشتریان می باشد. در سال 1387 شرکت با 17 نفر پرسنل جوابگوی مشتریان خود می باشد.

نو آوری و موّفقیت شرکت صرّافی:

صرّافی توسعه صادرات درطول فعّالِّیت خود، روش های عملیاتی نوینی را بکار بسته و دست آوردهای زیادی داشته است که به صورت خلاصه در زیل ارائه می گردد:
تدوین اولیّن فرم خرید و فروش ارز که هم اکنون در کلیّه صرّافی های مجاز بانکها بکار گرفته شده و از سوی بانک مرکزی به عنوان فرم نمونه به آنها ارائه شده است. تدوین و پیاده سازی اوّلین و بهترین روش حسابداری خرید و فروش ارز ( با پشتیبانی از نوسانات لحظه ای آن متناسب با بازار جهانی ) روش مذکور از طریق سیستمهای کاملآً مکانیزه پیاده سازی شده و کلیّه صرافی های مجاز بانکها روش مذکور را به عنوان الگو انتخاب نموده و از همان سیستم نرم افزاری استفاده می نمایند.
صرّافی توسعه صادرات نه تنها به عنوان اوّلین صرّافی مجاز بانکها، بلکه به اذعان مسئولین محترم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و اداره نظارت بر صرّافی ها از نظر عملکرد نیز ( چه در زمینه حجم عملیات ) عنوان اوّل را به خود اختصاص داده است. در تاریخ 26/09/1386به اسناد نامه شماره 1634 اداره نظارت بر موسسات پولی غیر بانکی مورد تقدیر بانک مرکزی قرار گرفته است.
طی شش ماه فعّالیّت در سال 1383، صرّافی توسعه صادرات با پرداخت تمام وکمال مالیات، به وظیفه شرعی و ملی خود عمل کرده و به عنوان مودّی نمونه در حوزه مالیاتی 1715 سازمان امور مالیاتی کشور شناخته شده است. مالیات عملکرد شرکت در بازرسی و حسابرسی اوّلیه توسط سرممیز مالیاتی حوزه 1715مورد تایید قرار گرفت که از آن می توان به عنوان افتخاری بزرگ در تاریخ یک شرکت تازه تاسیس با این حجم گردش نام برد. در پایان سال مالی 1386 شرکت توانست تأیدیه سازمان حسابرسی کشور را به خود اختصاص دهد.
صرّافی در راستای تامین آسایش و اطمینان مشتریان، اولین دستگاه تمام مکانیزه شمارش و شناسایی اسکناس با امکان چاپ سریال اسکناس راتهیه نمود. این دستگاه با تحقیقات و پی گیریهای مداوم مدیریت عامل شرکت در بهمن ماه سال 1384تهیه گردید و هم اکنون نیز به کلیه مشتریان، فیش چاپی سریال اسکناس های خریداری شده یا فروخته شده ارائه میگردد که حکایت از مسئولیت پذیری شرکت و مدیران در قبال مشتریان می باشد. اداره محترم نظارت بر صرّافی ها در پی اقدام نوین صرّافی توسعه صادرات، به زودی کلیه صرّافی های مجاز بانکها را به تهیه دستگاه مذکور و پیاده سازی سیستم مربوط مجاب خواهد نمود.
صرّافی توسعه صادرات با ابداع سیستم کد مشتری و به کارگیری آن در اسناد مالی، با دیدگاه بلند مدّت به کلیه مشتریان حقیقی و حقوقی خود یک عدد 8 رقمی اختصاص داده است که در آینده ای نه چندان دور در سایت خود جهت خرید online و فروش ارز به صورت استفاده خواهد نمود. مشتریان شرکت با استفاده از کد مشتری خود به صورت تلفنی، می توانند ارز خود را در طول روز نیز رزرو نمایند . محل کنونی ( خ خالد اسلامبولی ک 13 پ 20 ) نقل مکان نمود و توانست سه دانگ از ساختمان فعلی با عرضه و اعیان حدود 1000 متر را خریداری نماید. ملک مذکور به عنوان پشتوانه ای محکم برای فعالیت های آتی شرکت تلقیمی گردد.

سرمایه شرکت:

سرمایه شرکت در آغاز مبلغ پنچ میلیارد ریال بوده است. طی سال 1384، با توجه به افزایش حجم عملیات و نیز ارقام معاملات، شرکت نیاز مبرمی به افزایش سرمایه پیدا نمود، و در نهایت طی دو مرحله، سرمایه ثبتی شرکت به مبلغ پانزده میلیارد ریال افزایش یافت.و در تاریخ 23/06/1387طبق مصوبّه مجمع که طی افزایش سرمایه 300 درصدی سرمایه شرکت را به 60 میلیارد ریال رسانیده است.

نمایندگی مشهد:

صرّافی توسعه صادرات به عنوان اولین صرافی مجاز بانکهای کشور توانست اولین مجوز تاسیس نمایندگی در کشور و در شهر مقدس مشهد را از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران دریافت نماید. این خود حاکی از اعتماد بانک مرکزی جمهوری اسلامی به شرکت مذکور می باشد. تلفنهای مشهد:2231794 - 2231793 - 2231792-0511

براي مشاهده نرخ روزانه ارز اينجا كليك كنيد.

دریافت فرم حواله

مدارک مورد نياز جهت فروش حواله به اشخاص حقيقي و حقوقي

اگر محتوای این صفحه نیاز شما را برطرف نکرده است با مرکز ارتباط مشتریان 88709022 تماس گرفته ویا به صورت اینترنتی سوال خود را مطرح نمائید.