بازارهای هدف

بازارهاي هدف تامين مالي صادرات در بانك توسعه صاردات در تمام قاره هاي جهان پراكنده شده است.اين بانك تا كنون سابقه حضور در بيش از 58 كشور جهان را دارد .

بخش مربوطه

مديريت امور بين الملل، اداره تامين مالي

تلفن: 81920442،

دايره اروپا و آمريكا

تلفن ها :81921237، 81921780

دايره آسيا و اقيانوسيه

 تلفن:81921774،

دايره آفريقا

تلفن:81922537

اگر محتوای این صفحه نیاز شما را برطرف نکرده است با مرکز ارتباط مشتریان 88709022 تماس گرفته ویا به صورت اینترنتی سوال خود را مطرح نمائید.