• تامین مالی صادرات
  • شرایط عمومی

   این نوع تسهیلات با هدف فراهم نمودن امکان فروش مدت‌دار کالا و خدمات اعطا می‌گردد. خریدار/ کارفرمای خارجی تمایل دارد وجه کالا یا خدمات موضوع قرارداد را به­صورت مدت‌دار پرداخت نماید، در حالی که فروشنده / پیمانکار ایرانی خواستار دریافت وجه به­صورت نقدی می‌باشد.

   شرایط عمومی

   تامین مالی صادرات پس از حمل

   این نوع تسهیلات با هدف فراهم نمودن امکان فروش مدت‌دار کالا و خدمات اعطا می‌گردد. خریدار/ کارفرمای خارجی تمایل دارد وجه کالا یا خدمات موضوع قرارداد را به­صورت مدت‌دار پرداخت نماید، در حالی که فروشنده / پیمانکار ایرانی خواستار دریافت وجه به­صورت نقدی می‌باشد. در این خصوص بانک در قالب واسطه مالی ایفای نقش می‌نماید و وجه قرارداد را به فروشنده / پیمانکار ایرانی به­صورت نقدی پرداخت و اصل مبلغ همراه با سود متعلقه را در سررسید(های) مقرر از خریدار / کارفرمای خارجی و یا بانک ایشان دریافت می‌نماید.

   مراحل اولیه اعطاء خط اعتباری:

   • ارائه تاییدیه در خصوص ایرانی بودن حداقل 60% ارزش کالا یا طرح صادراتی توسط وزارت­خانه ذی­ربط (در مورد کالا) و یا کمیته موضوع ماده 19 مستقر در سازمان توسعه تجارت ایران (در مورد طرح).
   • تصویب در ارکان اعتباری بانک توسعه صادرات ایران.
   • تایید توجیه­پذیری فنی، مالی و اقتصادی طرح صادراتی.
   • تایید توانمندی صادرکننده/ پیمانکار ایرانی.
   • افتتاح حساب ریالی و ارزی نزد یکی از شعب بانک توسعه صادرات ایران.
   • پرداخت هزینه کارشناسی توسط فروشنده/پیمانکار حسب تعرفه های مصوب
   • اخذ پوشش صندوق ضمانت صادرات ایران یا موسسات بیمه‌ای معتبر بین­المللی بابت بازپرداخت اصل و سود تسهیلات درصورت قصور خریدار خارجی.

 • کلیه حقوق متعلق به بانک توسعه صادرات ایران می باشد.
 • ساختمان مرکزی : تهران - میدان آرژانتین، خیابان شهید احمد قصیر (بخارست)، نبش خیابان پانزدهم، برج توسعه
  تلفن ها : 88709022 و 88707951 - 3 و 81920
  دورنگار :88702848