• خدمات بانکی
  • اعتبارات اسنادی داخلی ریالی

   اعتباراسنادی، تعهد غیر قابل برگشت بانک گشایش کننده اعتبار به منظور پرداخت یا قبول پرداخت وجه اعتبار در مقابل ذینفع اعتبار (فروشنده کالا یا ارائه کننده خدمات) است، مشروط برآن که ذینفع اعتبار شرایط و مقررات مندرج در متن اعتبار اسنادی را رعایت و اسناد لازم را در موعد معین جهت استفاده متقاضی اعتبار(خرید کالا یا خدمات) ارائه داده باشد.

   اعتبارات اسنادی داخلی ریالی

    گشایش انواع اعتبارات اسنادی وارداتی ( کالا و خدمات )
    ابلاغ اعتبارات اسنادی صادراتی و ارائه سایر خدمات مربوطه ( تنزیل، واگذاری عواید و ...)
    ثبت انواع بروات اسنادی ( وارداتی و صادراتی )
    گشایش اعتبارات اسنادی داخلی – ریالی

    گشایش انواع اعتبارات اسنادی وارداتی ( کالا و خدمات)
   تعریف اعتبار اسنادی :
   اعتبار اسنادی، تعهد مشروط غیر قابل برگشت بانک گشایش کننده اعتبار به منظور پرداخت یا قبول پرداخت وجه اعتبار در مقابل ذینفع اعتبار ( فروشنده کالا یا ارائه کننده خدمات ) است، مشروط بر آن که ذینفع اعتبار شرایط و مقررات مندرج در متن اعتبار اسنادی را رعایت و اسناد لازم را در موعد معین ارائه داده باشد.
   بانک توسعه صادرات ایران با رعایت مقررات داخلی و مقررات متحدالشکل بین المللی ( UCP600) اقدام به گشایش انواع اعتبار اسنادی به شرح ذیل می نماید:

   اعتبار اسنادی وارداتی
   این نوع اعتبار اسنادی به منظور واردات کالا یا خدمات از خارج از کشور، توسط بانک توسعه صادرات ایران گشایش می یابد و با توجه به نحوه تامین ارز به انواع زیر تقسیم می گردند:
   1. اعتبار اسنادی دیداری از محل منابع تخصیصی از سوی بانک مرکزی
   2. اعتبار اسنادی مدتدار
   3. اعتبار اسنادی از محل خطوط اعتباری ( فاینانس و ریفاینانس )
   4. اعتبار اسنادی از محل صندوق توسعه ملی
   5. اعتبار اسنادی از محل ارز متقاضی

    اعتبار اسنادی دیداری از محل منابع تخصیصی از سوی بانک مرکزی
   تامین ارز در این اعتبارات اسنادی پس از ثبت اطلاعات ثبت سفارش در پورتال بانک مرکزی و ایجاد گواهی ثبت آماری و تخصیص ارز توسط بانک مرکزی انجام می شود. در این نوع اعتبارات اسنادی ابتدا اعتبار سنجی بر اساس وضعیت اعتباری و سابقه عملکرد متقاضی به عمل آمده و میزان پیش دریافت نقدی در زمان گشایش اعتبار ونحوه تامین مابقی وجه در زمان معامله اسناد مشخص می گردد.
   در حال حاضر اخذ حداقل 10% مبلغ اعتبار در زمان گشایش به عنوان پیش دریافت و بر اساس مصوبه صادره و باقیمانده در زمان معامله اسناد از مشتری اخذ می گردد.

    اعتبار اسنادی مدتدار
   این نوع اعتبارات براساس توافق خریدار و فروشنده کالا جهت پرداخت وجه آن بصورت مدت دار گشایش می گردد. باتوجه به وضعیت اعتباری و سابقه عملکرد متقاضی نزد بانک، گشایش اعتبار با پیش دریافت کمتر از 100% امکان پذیر می باشد و تضمین کافی نیز به منظورحصول اطمینان ازتسویه تعهدات درسررسید اخذ می گردد.
   سررسید پرداخت وجه کالای موضوع اعتباراسنادی حداکثر به مدت یک سال و ترجیحاً برای واحدهای تولیدی وبه منظور تهیه مواد اولیه و قطعات و لوازم یدکی مورد نیاز استفاده می گردد.


    اعتبار اسنادی از محل خطوط اعتباری ( فاینانس و ریفاینانس )
   این نوع اعتباراسنادی بصورت دیداری گشایش می گردند، اما در زمان معامله و ظهرنویسی اسناد، ازمحل خطوط اعتباری خارجی تأمین مالی خواهند شد.
   اعتبارات اسنادی که از محل خطوط اعتبارات کوتاه مدت بین بانکی حداکثر یک ساله (ریفایناس ) برای تأمین مواد اولیه، تجهیزات و قطعات یدکی مورد نیاز متقاضیان، توسط بانک گشایش می شوند، با رعایت شرایط ذیل تأمین مالی می گردند:
   • 10% هم ارز ریالی اعتبار اسنادی درزمان گشایش اعتبار و 10%دیگر به هنگام معامله اسناد از متقاضی اخذ می گردد.
   • اعتبارات اسنادی مفتوحه از محل خط اعتباری اعطایی بانک کارگزار خارجی، تأمین مالی شده و در سررسید مقرر، بانک توسعه صادرات ایران وجوه مربوطه را به حساب آن بانک واریز خواهد کرد. بنابراین متقاضی می بایست 80% مابقی وجه اعتباراسنادی را قبل از سررسید اعتبار به حساب بانک واریز نماید.

    اعتبار اسنادی از محل صندوق توسعه ملی
   این بانک برای تحقق رسالت حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی کشور و اختصاص منابع ارزان قیمت به صادرکنندگان، اقدام به انعقاد قراردادهای عاملیت و سپرده‌گذاری ریالی و ارزی با صندوق توسعه ملی اقدام کرده است.
   اشخاص مجاز برای بهره مندی از تسهیلات یاد شده شامل اشخاص حقیقی، اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی و بنگاه‌های اقتصادی وابسته به موسسات عمومی غیردولتی هستند.
   نرخ سود تسهیلات از محل این منابع سالانه 16 درصد و برای سرمایه درگردش صادراتی پرداخت می شود که برای اشخاص حقیقی 50 میلیارد ریال برای اشخاص حقوقی 400 میلیارد ریال به عنوان سقف اعطای تسهیلات تعیین شده است.
   براساس این گزارش حداقل نرخ بازده فعالیت ها 21 درصد است و دریافت کنندگان تسهیلات ملزم به ارائه اسناد صادراتی مرتبط بوده و در غیر این صورت مشمول جریمه عدم ایفای تعهدات صادراتی می گردند.

   فرآیند تأمین مالی ارزی از صندوق توسعه ملی
   پذیرش طرح اولیه از مذاکره با بانک عامل شروع می‌شود و پس از پذیرش طرح توسط بانک عامل و بررسی اهلیت متقاضی و طرح توجیهی فنی و اقتصادی خواهد بود.
   بانک عامل طرح توجیهی فنی اقتصادی متقاضی را از سه بعد بازار، فنی، مالی بررسی و ارزیابی می کند. در این فرآیند اهلیت متقاضی براساس شاخص های مورد نظر بانک اعتبارسنجی شده و وثایق مورد نظر بانک برای تامین مالی طرح، مشخص می شود دراین مرحله بانک مصوبه اولیه‌ای صادر می‌کند که در آن مبلغ تسهیلات، سهم آورده متقاضی، وثایق و...مشخص می شود و این مصوبه به متقاضی ابلاغ می شود. در صورت تائید مصوبه توسط متقاضی، شناسنامه اعتباری صندوق (فرمت های مورد نیاز صندوق) در رابطه با طرح در سایت صندوق توسعه ملی، براساس اطلاعات طرح توجیهی و گزارش حسابرسی و اظهارنامه مالیاتی، توسط بانک ثبت می‌شود.
   پس از ثبت اطلاعات در سایت صندوق توسعه ملی، صندوق طرح را در چارچوب قرارداد بین بانک و صندوق بررسی و طرح را تائید یا رد می‌نماید. بعد از تائید طرح توسط صندوق بانک عامل و متقاضی باید قرارداد لازم را امضاء نموده و مراحل اداری لازم را طی نماید و هزینه ارزیابی طرح (Commitment Fee) به صندوق توسعه ملی پرداخت شود. مرحله بعدی این فرآیند اعلام مسدودی مبلغ مورد درخواست به بانک مرکزی است. در ادامه فرآیند بانک مرکزی مسدودی برای بانک عامل و صندوق توسعه را صادر می نماید و تسهیلات توسط بانک عامل قابل پرداخت خواهد بود.
   تامین مالی صندوق توسعه ملی فرآیند زمانبری است که با بررسی اطلاعات روز صندوق می‌توان زمان تامین مالی پروژه را کاهش داد.

    اعتبار اسنادی از محل ارز متقاضی
   وارد کنندگانی که به موجب قوانین و مقررات صادرات و واردات، بدون تعهد شبکه بانکی کشور مجاز به واردات می باشند، می توانند با استفاده از ابزارهای متداول سیستم بانکی از محل ارز متقاضی اقدام به واردات نمایند.
   میزان پیش دریافت ارزی مورد نیاز جهت گشایش اعتبار اسنادی / ثبت سفارش براتی از محل ارز متقاضی در هر مورد با تشخیص، صلاحدید، مسئولیت بانک عامل و اعتبار مشتری تعیین می گردد.

    مراحل مختلف اعتبارات اسنادی
   1. گشایش
   2. اصلاحیه
   3. ظهر نویسی اسناد حمل و پرداخت

   1- گشایش :
   شرایط و مدارک مورد نیاز جهت گشایش اعتبار اسنادی در شعب بانک توسعه صادرات ایران
   • افتتاح حساب ریالی و ارزی
   • ارائه کارت بازرگانی
   • ارائه پروفرم فروشنده کالا
   • ارائه اصل بیمه نامه باربری حاکی از بیمه کالا نزد یکی از شرکتهای بیمه داخلی مجاز اعلام شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به همراه رسید پرداخت حق بیمه.
   • تکمیل فرمهای گشایش اعتبار، تعهد ترخیص کالا و خرید ارز (پس ازالصاق تمبر مالیاتی)
   • درج اطلاعات ثبت سفارش در سیستم پورتال ارزی توسط وزارت بازرگانی(معاونت توسعه روابط اقتصادی و سازمان توسعه تجارت ایران) به منظور روئیت و کنترل کاربر شعبه گشایش کننده.
   • صدور فیش ثبت آماری در سیستم پورتال ارزی توسط اداره نظارت بانک مرکزی.
   • تکمیل و ارائه قرارداد جعاله ( پس از الصاق تمبر )
   • تکمیل فرم تعهد پرداخت مابقی وجه اعتبار.
   • تامین وثایق کافی طبق مصوبه مرکز یا شعبه.
   • در هنگام گشایش اعتبار اسنادی، 100% مبلغ اعتبار به عنوان پیش دریافت از حساب مشتری برداشت می شود که با توجه به درجه اعتبار و نوع فعالیت متقاضی ممکن است پیش دریافت کمتر از 100% مورد تصویب کمیته شعبه و یا مدیریت اعتبارات و سرمایه گذاری قرار گیرد. در صورتی که متقاضی اعتبار اسنادی بخشی از وجه اعتبار را تامین نماید اخذ مصوبه کمیته اعتباری شعبه و یا مرکز جهت گشایش اعتبار الزامی خواهد بود.
   • نکته : جهت واردات کالا به مناطق آزاد و یا ترانزیت کالا نیازی به ثبت سفارش نمی باشد، در این حالت 100% مبلغ اعتبار باید از محل ارز متقاضی تامین گردد. در مورد استفاده از معادل ریالی ارز متقاضی و محاسبه هم ارز ریالی بابت پیش دریافت اعتبار باید توجه داشت نرخ ارز در روز گشایش، ملاکتبدیل ارز می باشد. در ضمن کارمزد دریافتی جهت گشایش اعتبار اسنادی، طبق تعرفه بانک به صورت ریالی قابل پرداخت می باشد.

   2- اصلاحیه اعتبار اسنادی :
   • انجام اصلاحیه و یا حتی ابطال اعتبار اسنادی منوط به تائید و قبول طرفین می باشد و شعب این بانک متن اصلاحیه را پس از دریافت درخواست کتبی متقاضی، تهیه و از طریق بانک ابلاغ کننده به ذینفع اعتبار اسنادی مخابره می نماید.
   کارمزد و هزینه های دریافتی جهت مخابره پیام سوئیفت به بانک کارگزار، بر اساس ریال محاسبه و اخذ می شود.
    نکته مهم : بر اساس مقررات بین المللی ( UCP600 ) ، در صورت عدم پرداخت هزینه ها توسط ذینفع، تامین کلیه کارمزدها و هزینه های مربوط به ابلاغ اعتبار اسنادی، اصلاحیه و سایر خدمات بانک ابلاغ کننده، به عهده خریدار خواهد بود.


   3-ظهر نویسی اسناد حمل و پرداخت :
   • بانک ها موظف به پرداخت وجه اعتبار بر اساس نوع پرداخت قید شده در متن اعتبار اسنادی می باشند. پس از دریافت اسناد از بانک معامله کننده و در صورت تطابق اسناد با متن اعتبار و با توجه به مقررات بانک مرکزی، بانکها پس از تامین باقیمانده وجه اعتبار توسط متقاضی نسبت به واریز و ظهر نویسی اسناد حمل اقدام خواهند نمود.


    ابلاغ اعتبارات اسنادی صادراتی و ارائه سایر خدمات مربوطه ( تنزیل، واگذاری عواید و ...)
   • اعتبار اسنادی صادراتی تعهد برگشت ناپذیر بانک گشایش‌کننده جهت پرداخت وجه در صورت دریافت اسناد مطابق با شرایط اعتبار می‌باشد. اعتبار اسنادی صادراتی توسط بانک خریدار گشایش می‌یابد و بانک توسعه صادرات ابلاغ‌کننده آن به صادرکننده ایرانی می‌باشد. بانک توسعه صادرات ایران به‌منظور ایجاد قدرت خرید و گسترش بازارهای بین‌المللی برای عرضه هرچه بیشتر کالاهای صادراتی ایران و تامین منابع ارزی و ریالی مورد نیاز صادرکنندگان در چارچوب عملیات خرید دین اعتبارات اسنادی صادراتی دیداری و مدت‌دار که به نفع صادرکنندگان ایرانی از طریق بانک توسعه صادرات ایران ابلاغ می‌گردد و بروات اسنادی مدت‌دار که اسناد حمل آن از طریق این بانک برای خریداران خارجی ارسال می‌گردد، اقدام به اعطای تسهیلات بر اساس دستورالعمل مربوطه می‌نماید.
   خرید دین به مفهوم پرداخت نقدی وجوه اسناد حمل اعتبار اسنادی صادراتی/بروات اسنادی صادراتی می‌باشد. چنانچه ذینفع قصد خرید‌دین اعتبار اسنادی خود نزد بانک را داشته‌باشد، می‌بایست واجد شرایط متقاضی خرید دین به شرح ذیل باشد.

    شرایط اعتبارات اسنادی صادراتی دیداری جهت استفاده از تسهیلات خرید دین
   • بانک گشایش کننده جزو بانکهای ممنوع المعامله معرفی شده از سوی بانک مرکزی نباشد.
   • بانک گشایش‌کننده جزو بانکهای ممنوع‌المعامله معرفی‌شده از سوی بانک مرکزی نباشد.
   • بانکها از نظر اعتباری به چهار گروه A,B,C,D طبقه‌بندی می‌شوند. جهت خرید دین اعتبارات مفتوحه توسط بانکهای گروه A و B به پوشش بیمه‌ای صندوق ضمانت صادرات ایران نیازی نیست. جهت کسب اطلاع از وضعیت بانکها، شعب باید از مدیریت امور بین‌الملل استعلام بعمل‌آورند. درصورت عدم تایید مدیریت امور بین‌الملل، اعتبار اسنادی می‌بایست توسط یکی از بانکهای مورد تایید این بانک تایید‌گردد.
   • بانک توسعه صادرات ایران به‌عنوان معامله‌کننده اسناد حمل تعیین‌گردد و یا بانک تایید‌کننده اسناد همان بانک معامله‌کننده اسناد باشد (به عبارت دیگر در شرایطی که بانک توسعه صادرات ایران معامله‌کننده نباشد، بانک معامله‌کننده باید تایید‌کننده اسناد نیز باشد.
   • نوع ارز اعتبار باید از ارزهای مورد تایید اداره روابط بانکی بین‌الملل باشد.
   پرداخت وجه اسناد، مشروط به شرایط غیر متعارف نگردد. به‌عنوان نمونه پرداخت وجه منوط به صدور گواهی خاص/ ارائه قبولی توسط خریدار یا شخص ثالث باشد.

   • اعتبار اسنادی صادراتی مفتوحه، غیر قابل برگشت و غیر قابل انتقال به اشخاص ثالث باشد.
   • نوع ارز اعتبار از ارزهای معتبر و مورد قبول بانک باشد.
   • بانک گشایش‌کننده/تایید‌کننده تحت فیلد A78 اعتبار متعهدگردد درصورت دریافت وجه اسناد حمل مطابق شرایط اعتبار، وجه اسناد را حداکثر ظرف مدت 7 روز کاری به این بانک پرداخت‌می‌نماید.

    شرایط اعتبارات اسنادی و بروات اسنادی صادراتی مدت‌دار جهت استفاده از تسهیلات بانک
   عملیات خرید دین اعتبارات اسنادی صادراتی مدت‌دار که به نفع صادرکنندگان ایرانی از طریق بانک توسعه صادرات ایران ابلاغ می‌گردد و بروات اسنادی مدت‌دار که اسناد حمل آن از طریق این بانک برای خریداران خارجی ارسال می‌گردد، بر اساس دستورالعمل ذیل اقدام به اعطای تسهیلات می‌نماید.
   • بانک گشایش‌کننده جزو بانکهای ممنوع‌المعامله معرفی‌شده از سوی بانک مرکزی نباشد و علاوه ‌بر این اعتبار اسنادی صادراتی مفتوحه، غیر قابل برگشت باشد.
   • تذکر: چنانچه اعتبار اسنادی صادراتی قابل انتقال‌باشد، خرید دین اسناد ارائه‌شده مشروط به عدم استفاده ذینفع اولیه (درصورت وجود) از تسهیلات خرید دین در ارتباط با اسناد مود نظر باشد.
   • بانک توسعه صادرات ایران به‌عنوان معامله‌کننده اسناد حمل تعیین‌گردد و یا بانک تایید‌کننده اسناد همان بانک معامله‌کننده اسناد باشد (به عبارت دیگر در شرایطی که بانک توسعه صادرات ایران معامله‌کننده نباشد، بانک معامله‌کننده باید تایید‌کننده اسناد نیز باشد).
   • تعیین رتبه اعتباری بانک مشابه توضیحات ذیل بند سوم از شرایط اعتبارات اسنادی دیداری
   • سررسید پرداخت وجه اسناد حمل حداکثر یکسال از تاریخ حمل یا معامله اسناد آن باش.
   • نوع ارز اعتبار / بروات اسنادی باید از ارزهای مورد تایید اداره روابط بانکی بین‌الملل باشد.
   • چنانچه اسناد اعتبار اسنادی به نحوی بصورت وصولی (Approval Basis) ارسال‌شوند، انجام خرید دین، پس از قبولی اسناد و ارایه تعهد پرداخت در سررسید توسط بانک کارگزار بصورت رمزدار ، خرید دین بلامانع‌است.
   • اسناد حمل مورد معامله و سررسید پرداخت وجه، باید مورد قبول و تایید بانک گشایش‌کننده اعتبار/ بانک براتگیر قرار‌گیرد و پرداخت وجه اسناد مورد معامله مشروط نباشد
   • بانک گشایش‌کننده یا تایید‌کننده اعتبار اسنادی/ بانک برات‌گیر بوسیله پیام رمزدار تعهد نماید که وجه اسناد مورد معامله را در سررسید به حسابی که برای این بانک تعیین می‌گردد، واریز کند.

   نکته مهم : متقاضی تحت هیچ عنوان از محل اعتبار اسنادی صادراتی دیداری و مدتدار / بروات مدت دار که درخواست خرید دین آنرا نموده، نباید قبلا تسهیلات ریالی دریافت کرده باشد مگر اینکه مجموع تسهیلات ریالی استفاده شده و تسهیلات ارزی مورد درخواست وی از حد مقرر و مصوب در مورد همان اعتبار اسنادی فراتر نرود و همچنین هم پوشانی نداشته باشد. بدیهی است در چنین حالتی می توان از خرید دین اسناد مربوطه نسبت به تسویه تسهیلات قبل از حمل اعطایی استفاده نمود.


    شرایط مورد نیاز جهت ابلاغ اعتبار اسنادی صادراتی در شعب بانک توسعه صادرات ایران
   • افتتاح حساب ریالی و ارزی نزد یکی از شعب بانک توسعه صادرات ایران
   • تجربه و فعالیت قابل قبول در امر صادرات.
   • دارا بودن عملکرد اعتباری مطلوب با حجم اعتبارات اسنادی قابل ملاحظه.
   • فاقد بدهی و تعهد سررسید شده نزد هر یک از واحدهای بانک.
   • ارائه اعتبار اسنادی صادراتی گشایش شده توسط یکی از بانکهای معتبر و مورد قبول بانک توسعه صادرات ایران.


    ثبت انواع بروات اسنادی ( وارداتی و صادراتی )
   بانک توسعه صادرات ایران، با رعایت ضوابط مقرر اقدام به ثبت سفارش برات اسنادی بر اساس مقررات URC522 و مجموعه مقررات ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می نماید.


    انواع بروات وصولی:
   • ﻭﺻﻮﻟﻲ ﺳﺎﺩﻩ (Clean Collection)
   ﻭﺻﻮﻝ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻣﺎﻟﻲ ﺑﺪﻭﻥ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻲ ﺭﺍ ﻭﺻﻮﻟﻲ ﺳــﺎﺩﻩ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻨﺪ ﻭ ﻣﻌﻤﻮﻻ در بانکها استفاده نمی ﺷﻮﺩ.


   • ﻭﺻﻮﻟﻲ ﺍﺳﻨﺎﺩﻱ ( Documentary Collection)
   ﻭﺻﻮﻝ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻲ ﺑﺎ ﺍﻧﻀﻤﺎﻡ ﻳﺎ ﺑﺪﻭﻥ ﺍﻧﻀﻤﺎﻡ ﺍﺳــﻨﺎﺩ ﻣﺎﻟﻲ ﺭﺍ ﻭﺻﻮﻟﻲ ﺍﺳــﻨﺎﺩﻱ ﻣﻲﮔﻮﻳﻨﺪ.

   مدارک مورد نیاز:
   • افتتاح حساب ارزی و ریالی
   • تشکیل پرونده با ارائه کارت بازرگانی معتبر
   • پروفرم صادره توسط ذینفع
   • اصل بیمه نامه باربری حاکی از بیمه کالا نزد یکی از شرکتهای بیمه داخلی مجاز ( اعلام شده توسط بانک مرکزی ) و رسید پرداخت حق بیمه
   • تکمیل فرم های مربوط به ثبت برات اسنادی وارداتی
   • درج اطلاعات ثبت سفارش در سیستم پرتال ارزی توسط وزارت بازرگانی (معاونت توسعه روابط اقتصادی- سازمان توسعه تجارت ایران) بمنظور رویت و کنترل کاربر شعبه شعب این بانک
   • پس از دریافت مدارک لازم از مشتری ، نسبت به تشکیل پرونده و ثبت برات اسنادی در بانک مطابق با ضوابط و مقررات مربوطه اقدام می نمایند.

    گشایش اعتبارات اسنادی داخلی – ریالی
   اعتبار اسنادی داخلی ریالی بانک توسعه صادرات ایران بر مبنای عقد جعاله گشایش می‌شود. در صورت درخواست متقاضی و با بررسی و موافقت بانک هنگام ظهر نویسی اسناد و تسویه حساب، امکان اعطای تسهیلات در قالب عقد فروش اقساطی و مشارکت مدنی میسر می‌باشد

    شرایط ویژه اعتبارات اسنادی داخلی :
   • مبلغ اعتباراسنادی نمی بایست از پانصد میلیون ریال کمتر باشد.
   • دوره گشایش اعتبار برای خرید کالا، خدمات و مواد اولیه حداکثر شش ماه و برای خرید کالاهای سرمایه ای حداکثر دوسال می باشد .
   • در گشایش اعتبارات اسنادی داخلی- ریالی مقررات UCP600 و اینکوترمز 2010 ملاک عمل می باشد.
   • در تمام اسناد شماره و تاریخ اعتبار اسنادی ،‌نام شعبه گشایش کننده بانک توسعه صادرات ایران و شماره پیش فاکتور باید قید شود.
   • بارنامه شخص ثالث قابل قبول نمی باشد.
   • مدت ارایه اسناد حداکثر 90 روز پس از تاریخ حمل کالا (تاریخ بارنامه) و قبل از انقضای اعتبار می باشد.
   • ارایه برات در صورت نیاز با توجه به درخواست متقاضی.
   • سایر شرایط گشایش اعتبارات اسنادی داخلی همانند گشایش اعتبارات اسنادی وارداتی و مطابق مقررات بین المللی بانکی می باشد.

    شرایط متقاضی برای گشایش اعتبار اسنادی داخلی ریال
   • افتتاح حساب جاری- ریالی نزد شعبه گشایش‌کننده
   • ارایه کارت بازرگانی معتبر
   • عدم وجود بدهی سررسید گذشته یا معوق به سیستم بانکی


    مدارک لازم برای گشایش اعتبار اسنادی داخلی ریالی
   • فرم تکمیل شده اطلاعات جهت بررسی درخواست گشایش اعتبار اسنادی داخلی- ریالی
   • فرم تکمیل شده درخواست گشایش اعتبار اسنادی داخلی- ریالی
   • ارائه وکالتنامه رسمی جهت ترخیص کالا از انبار توسط بانک
   • بیمه نامه از یکی از شرکتهای معتبر داخلی به نفع بانک
   • پیش فاکتور یا قرارداد فروش معتبر که توسط کارگزار فروشنده تصدیق شده باشد

    اسناد مورد نیاز جهت درج در شرایط اعتبار
   • بارنامه(راهنامه) داخلی صادره توسط شرکتهای حمل و نقل یا ارایه فرم تحویل کالا به شرکت حمل کننده که به امضاء ذینفع رسیده باشد
   • ارائه گواهی بازرسی کالا
   • سیاهه فروش یا صورتحساب که در آن شماره و تاریخ اعتبار اسنادی، نام شعبه گشایش کننده بانک توسعه صادرات ایران ،‌نام شرکت بیمه گر و شماره بیمه نامه درج گردد.
   • صورت بسته بندی کالا که نمایانگر نوع بسته بندی ، تعداد بسته ها ، وزن خالص و ناخالص باشد.
   • سایر مدارک مورد درخواست متقاضی
    مدت اعتبار
   • مدت اعتبار برای خرید کالا و خدمات و مواد اولیه حداکثر شش ماه و برای خرید کالاهای سرمایه‌ای حداکثر دو سال می‌باشد.
   • تمدید مهلت اعتبار (در صورت درخواست مشتری) با اخذ مجوز کمیته اعتباری امکان پذیر می‌باشد.
   ملاحظات: در خصوص کالاهای فسادپذیر ،‌معادل صد درصد مبلغ اعتبار اسنادی به عنوان پیش دریافت از مشتری اخذ می شود.

 • کلیه حقوق متعلق به بانک توسعه صادرات ایران می باشد.
 • ساختمان مرکزی : تهران - میدان آرژانتین، خیابان شهید احمد قصیر (بخارست)، نبش خیابان پانزدهم، برج توسعه
  تلفن ها : 88709022 و 88707951 - 3 و 81920
  دورنگار :88702848