• تامین مالی صادرات
  • اعتبار فروشنده

   تسهیلات بعد از حمل در دو قالب اعتبار خریدار و اعتبار فروشنده اعطا می‌شود.در اعتبار فروشنده، فروشنده قرارداد تجاری خود را با خریدار به صورت مدت‌دار منعقد می‌نماید و لذا می‌پذیرد که خریدار یا بانک خریدار، وجه کالا یا خدمات را از طریق اعتبار اسنادی و یا برات مدت‌دار بپردازد.

   اعتبار فروشنده

   فروشنده، قرارداد تجاری خود را با خریدار به صورت مدت‌دار منعقد می‌نماید و لذا می‌پذیردکه خریدار یا بانک خریدار، وجه کالا یا خدمات را از طریق اعتبار اسنادی و یا برات مدت‌دار بپردازد. سپس از بانک درخواست تسهیلات می‌نماید و بانک پس از بررسی و حصول اطمینان در خصوص موارد ذیل، نسبت به تنزیل اعتبار اسنادی و یا برات مدت‌دار فوق‌الذکر در قالب عقد خرید دین اقدام می‌نماید:

   • صدور کالا یا خدمات،
   • وضعیت اعتباری بانک خریدار / خریدار،
   • تایید بانک خریدار / خریدار مبنی بر پرداخت وجه در سررسید(های) مقرر.

   نکات مهم:

   فروشنده باید قبل از انعقاد قرارداد تجاری یا صدور پروفرما، در خصوص وضعیت اعتباری بانک خریدار / خریدار و هزینه‌های تسهیلات با بانک مشورت نموده، سپس در خصوص بانک گشاینده اعتبار اسنادی و یا متعهد برات مدت‌دار با خریدار توافق نماید.

   از آنجا که هزینه‌های تسهیلات از فروشنده اخذ می‌شود، فروشنده باید این هزینه‌ها را به همراه نرخ تنزیل بانک و نرخ حق بیمه (در صورت نیاز) در قیمت خود لحاظ نماید.

   مراحل اجرایی در چارچوب اعتبار اسنادی یا برات مدت­دار:

   1. توافق اولیه فروشنده ایرانی با خریدار خارجی در مورد قیمت، نوع، مقدار و سایر موارد،
   2. ارائه درخواست فروشنده ایرانی،
   3. تصویب (یا رد) درخواست در ارکان اعتباری بانک توسعه صادرات ایران،
   4. ابلاغ نتیجه و شرایط تامین مالی و مدارک مورد نیاز به فروشنده ایرانی،
   5. لحاظ نمودن هزینه تسهیلات و حق بیمه (در صورت لزوم) حسب مدت توسط فروشنده ایرانی در هنگام صدور پروفرما یا انعقاد قرارداد تجاری،
   6. گشایش اعتبار اسنادی با شرایط پرداخت مدت‏دار “Deferred Payment L/C” به مبلغ پروفــــرمای صادره / قرارداد تجاری منعقده (شامل اصل و هزینه تسهیلات و حق بیمه) به نفع فروشنده ایرانی، از سوی بانک خریدار (در مورد اعتبار اسنادی مفتوحه)،
   7. اخذ پوشش بیمه‌ای از صندوق ضمانت صادرات ایران (در صورت لزوم)،
   8. ارسال کالا یا اجرای طرح توسط فروشنده/پیمانکار ایرانی،
   9. ارائه اسناد منطبق با شرایط اعتبار اسنادی توسط فروشنده ایرانی (در مورد اعتبار اسنادی) یا ارایه اسناد به همراه برات ارزی مدت‌دار مطابق با شــــرایط پروفرمای صادره، به بانک توسعه صادرات ایران جهت ارسال به بانک خریدار (در مورد برات)،
   10. مطابقت اسناد با شرایط اعتبار اسنادی و ارائه تاییدیه مبنی بر تعهد پرداخت وجه در سررسید(های) مقرر توسط بانک خریدار (در مورد اعتبار اسنادی) یا دریافت اسناد توسط خریدار خارجی در مقابل پذیرفتن برات مدت‌دار و اعلام پذیرفته شدن برات مدت‌دار توسط خریدار خارجی و یا بانک خریدار به بانک توسعه صادرات ایران (در مورد برات)،
   11. تنزیل ارزش اسناد (در قالب عقد خرید دین) و پرداخت وجه به فروشنده ایرانی توسط بانک توسعه صــــادرات ایران،
   12. پرداخت ارزش اسناد به همراه سود متعلقه در سررسید(های) مقرر به بانک توسعه صادرات توسط خریدار کارفرمای خارجی،
 • کلیه حقوق متعلق به بانک توسعه صادرات ایران می باشد.
 • ساختمان مرکزی : تهران - میدان آرژانتین، خیابان شهید احمد قصیر (بخارست)، نبش خیابان پانزدهم، برج توسعه
  تلفن ها : 88709022 و 88707951 - 3 و 81920
  دورنگار :88702848