• درباره بانک
  • اسامی مدیران

   نام

   اداره

   تلفن

   دورنگار

   آقای دکتر صالح‌آبادی

   مقام محترم مدیریت عامل

   17-88716916

   88716978
   88702848

   آقای مرتضی ذکاوت

   عضو محترم هیأت‌مدیره

   2-88702831

   88702833

   خانم تانیا یغمایی عضو محترم هیأت‌مدیره 88702837 88702836

   آقای دکتر ابوذر سروش

   عضو محترم هیأت‌مدیره

   88702839

   88702836

   آقای مزده

   عضو محترم هیأت‌مدیره

   88702832

   88702833

   آقای دکتر اشرف‌پور

   مدیریت امور ارتباطات وحوزه ‌مدیرعامل

   88716948

   88716949
   88702848

   آقای اسدی

   اداره حوزه مدیرعامل و هیأت‌مدیره

   88707858

   88716979
   88702848

   آقای دکتر امامی

   اداره روابط عمومی و بین‌الملل

   88703191

   88703193

   خانم طبیبی

   اداره امور مجامع و شرکتهای تابعه

   81920059

   88702139

   آقای مهندس ساعدی‌فر

   مدیریت اعتبارات

   88700760

   88702599

   آقای تفته

   اداره خدمات فنی و مهندسی

   88700757

   88700761

   آقای حسینیان

   اداره صادرات کالا

   88702598

   88700761

   آقای کیقبادی ثانی

   اداره امور نظارت بر تسهیلات

   88700762

   88700761

   آقای معبودی

   مدیریت امور بین‌الملل

   7-88700756

   88700755

   آقای رضوانی

   اداره تأمین مالی و سرمایه‌گذاری بین‌الملل

   88708122

   88700925

   آقای رحیم فرامرزی

   اداره روابط بین‌الملل

   88703461

   88703195

   آقای نیکنام

   اداره عملیات ارزی

   81921064

   88703194

   آقای خرازی مقدم

   مدیریت امور مالی

   88700920

   88700921

   اداره حسابداری

   88700922

   88725172

   خانم امامقلی

   اداره حسابداری مدیریت

   88700914

   88702597

   آقای هادی موسوی

   اداره خزانه‌داری

   88700923

   88700928

   آقای ذکاوت

   مدیریت امور برنامه‌ریزی و بهبود روشها

   88700752

   88700751

   آقای تحویلداری

   اداره سازمان و بهبود روشها

   88700919

   88703466

   خانم زندی روان

   اداره سیستمهای اطلاعات مدیریت

   88700918

   تلفکس

   آقای کاظمی

   اداره برنامه‌ریزی و بودجه

   88700917

   88700751

   آقای حبیب احمدی

   مدیریت امور شعب و بازاریابی

   2-88707851

   88707857

   آقای نجدی

   اداره هماهنگی امور شعب

   88707855

   88707850

   آقای عبدیان

   اداره بازاریابی

   88716877

   88707850

   آقای شکرنژاد

   مدیریت امور حقوقی

   2-88707861

   88707860

   آقای فلاح

   اداره خدمات حقوقی و دعاوی داخلی

   88707863

   88707860

   آقای متولی حبیبی

   اداره خدمات حقوقی بین‌الملل

   88707866

   88707860

   آقای دکتر قرائی‌پور

   مدیریت امور منابع انسانی و پشتیبانی

   88702581

   88702580

   آقای محمدزاده

   اداره امور کارکنان

   88702314

   88702315

   آقای برات

   اداره رفاه

   88707966

   88707964

   آقای محمدی

   اداره تدارکات و خدمات

   81920635

   تلفکس

   اداره مهندسی ساختمان

   7-88702585

   88702590

   آقای سیدان

   اداره آموزش و تجهیز منابع انسانی

   88798213

   88798160

   آقای نوفرستی

   مدیریت امور بازرسی و حسابرسی داخلی

   88702307

   88702308

   آقای حبیبی

   اداره بازرسی

   88702310

   88702308

   آقای خادمی

   اداره حسابرسی داخلی

   88702304

   88702308

   مدیریت امور حراست

   88702302

   88702303

   ستاد خبری

   88702301

   88702303

   اداره امنیت و فناوریهای نوین

   اداره حفاظت فیزیکی و امور ایمنی

   84210770

   88702136

   آقای مهندس عباس احمدی

   رییس مرکز امور فناوری اطلاعات و ارتباطات

   88707950

   88700750

   آقای رحیم احمدی

   اداره امور اجرایی

   81920769

   88702849

   معاونت توسعه فناوریهای نوین

   خانم عدالت

   اداره مهندسی سیستمها

   2-88707951

   88700750

   آقای نیستانی

   اداره مهندسی زیرساخت

   81921041

   88700750

   معاونت پشتیبانی فنی

   88700750

   اداره راهبری سیستمها و زیرساخت

   اداره امنیت

   خانم دکتر معصومه فولادی

   اداره پژوهش و مدیریت ریسک

   88889960

   88702318

   آقای حاجیان

   اداره مبارزه با پولشویی و تطبیق

   88700911

   88702136

 • کلیه حقوق متعلق به بانک توسعه صادرات ایران می باشد.
 • ساختمان مرکزی : تهران - میدان آرژانتین، خیابان شهید احمد قصیر (بخارست)، نبش خیابان پانزدهم، برج توسعه
  تلفن ها : 88709022 و 88707951 - 3 و 81920
  دورنگار :88702848