• تسهیلات
  • تسهیلات صندوق توسعه ملی

   بانک توسعه صادرات ایران در راستای رسالت خویش به منظور حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی کشور و اختصاص منابع ارزان قیمت به صادرکنندگان، از سال 1391 اقدام به انعقاد قراردادهای عاملیت و سپرده‌گذاری ریالی و ارزی با صندوق توسعه ملی نموده است. که خلاصه ضوابط و شرایط اعطای تسهیلات از محل منابع قرارداد سپرده‌گذاری ریالی به شرح ذیل می‌باشد.

   تسهیلات صندوق توسعه ملی

   خلاصه ضوابط و شرایط اعطای تسهیلات از محل منابع سپرده‌گذاری ریالی صندوق توسعه ملی


   بانک توسعه صادرات ایران در راستای رسالت خویش به منظور حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی کشور و اختصاص منابع ارزان قیمت به صادرکنندگان، از سال 1391 اقدام به انعقاد قراردادهای عاملیت و سپرده‌گذاری ریالی و ارزی با صندوق توسعه ملی نموده است. که خلاصه ضوابط و شرایط اعطای تسهیلات از محل منابع قرارداد سپرده‌گذاری ریالی به شرح ذیل می‌باشد.
   شایان ذکر است هر یک از مشتریان عزیز در صورتیکه حائز شرایط ذیل باشند می‌توانند درخواست استفاده از تسهیلات منابع فوق را به هر یک از شعب بانک ارایه نمایند.
   • اشخاص مجاز:
   اشخاص حقیقی، اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی و بنگاه‌های اقتصادی وابسته به موسسات عمومی غیردولتی
   • نرخ سود تسهیلات: سالانه 16 درصد
   • نوع تسهیلات: تسهیلات سرمایه در گردش صادراتی
   • دریافت کنندگان تسهیلات ملزم به ارائه اسناد صادراتی مرتبط بوده و در غیر این صورت مشمول جریمه عدم ایفای تعهدات صادراتی می گردند.
   • سقف اعطای تسهیلات سرمایه در گردش:
   برای اشخاص حقیقی 50 میلیارد ریال برای اشخاص حقوقی 400 میلیارد ریال تعیین شده است.
   • حداقل نرخ بازده فعالیت‌ها: 21 درصد
   • با استناد به بند"ی" ماده (84) قانون برنامه پنجم توسعه، بانک‌های مکلف به تایید اهلیت متقاضیان، کسب اطمینان از سودآوری فعالیت‌ها و اعتبار سنجی مشتریان می‌باشند.
   • حداقل نسبت مالکانه (نسبت مجموع حقوق سهام به مجموع دارایی‌های شرکت) متقاضیان استفاده از تسهیلات 20 درصد تعیین شده است.
   • آن دسته از مشتریانی که دارای مانده تسهیلات ارزی و یا ریالی از محل منابع صندوق توسعه ملی در قالب طرح و یا سرمایه در گردش نزد بانک‌های عامل اند، قادر به دریافت تسهیلات ریالی از محل منابع مذکور نمی‌باشد: و پرداخت تسهیلات منوط به تسویه تسهیلات قبلی نزد بانک‌های عامل و ثبت موضوع در سامانه فرآیند تسهیلات صندوق خواهد بود.

   شرایط اعطای تسهیلات از محل منابع صندوق توسعه ملی در بانک توسعه صادرات اعلام شد

 • کلیه حقوق متعلق به بانک توسعه صادرات ایران می باشد.
 • ساختمان مرکزی : تهران - میدان آرژانتین، خیابان شهید احمد قصیر (بخارست)، نبش خیابان پانزدهم، برج توسعه
  تلفن ها : 88709022 و 88707951 - 3 و 81920
  دورنگار :88702848