• ارتباط با ما
  • [09 خرداد 94]عملکرد خبرنامه الکترونیکی رویداد را در اطلاع رسانی اخبار داخلی و ایجاد ارتباط دوسویه با همکاران چگونه ارزیابی میکنید؟
   ردیفسوال
   1عملکرد خبرنامه الکترونیکی رویداد را در اطلاع رسانی اخبار داخلی و ایجاد ارتباط دوسویه با همکاران چگونه ارزیابی میکنید؟
   کد امنیتی: *
 • کلیه حقوق متعلق به بانک توسعه صادرات ایران می باشد.
 • ساختمان مرکزی : تهران - میدان آرژانتین، خیابان شهید احمد قصیر (بخارست)، نبش خیابان پانزدهم، برج توسعه
  تلفن ها : 88709022 و 88707951 - 3 و 81920
  دورنگار :88702848