• خدمات ویژه ریالی
   • شکست اقتدار دلار با سیاست های تحریمی آمریکا

    شکست اقتدار دلار با سیاست های تحریمی آمریکا

    مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران گفت: کشورهای دنیا این امکان را در اختیار دارند که به مرور به جای استفاده از دلار، سبدی از ارزهای کشورهای دیگر را مبنای تجارت خود با یکدیگر قرار دهند؛ روسیه، ترکیه و چین گام های اولیه را برای این منظور برداشته اند.

   •  بانک توسعه اسلامی به آثار برجسته در بانکداری اسلامی جایزه می دهد

    بانک توسعه اسلامی به آثار برجسته در بانکداری اسلامی جایزه می دهد

    بانک توسعه اسلامی به آثار و اقدامات برجسته علمی، تحقیقاتی و عملیاتی در حوزه «تأمین مالی و بانکداری اسلامی» جایزه نقدی و به اشخاص حقیقی، دانشگاهها، موسسات پولی و مالی اسلامی و نهادها نشان افتخار و گواهینامه اعطا می‌کند.

   • راهکار آرامش ارزی در تنظیم عرضه و تقاضا

    راهکار آرامش ارزی در تنظیم عرضه و تقاضا

    دکتر علی صالح آبادی معتقد است واقعیات اقتصادی کشور با آنچه در فضای جامعه به واسطه جوسازی های یادشده جریان دارد، متفاوت است و می توان با مدیریت عرضه و تقاضا آرامش را به بازار ارز کشور بازگرداند

   • صادرات غیرنفتی منبع قابل اتکایی برای ارزآوری به کشور است

    صادرات غیرنفتی منبع قابل اتکایی برای ارزآوری به کشور است

    مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران گفت: سیاست توسعه صادرات، یک سیاست راهبردی و مهم برای توسعه اقتصادی کشور است چرا که این صادرکنندگان غیرنفتی هستند که در شرایط مختلف ارزآوری را برای کشور تضمین می کنند.