بانک توسعه صادرات ایران
   
 
  • شماره یکصد وبیستم نشریه صادرات/ دولت به دنبال تقویت جایگاه و نقش بانک توسعه صادرات
   شماره یکصد وبیستم نشریه صادرات/ دولت به دنبال تقویت جایگاه و نقش بانک توسعه صادرات
   در شماره یکصد و بیستم نشریه صادرات و در پرونده ویژه این نشریه موضوع تصمیم دولت برای تقویت جایگاه و نقش بانک توسعه صادرات بررسی شده است.

    به گزارش روابط عمومی بانک توسعه صادرات، بخش دوم پرونده ماه این نشریه عنوان "دکتر صالح آبادی سکان هدایت بانک توسعه صادرات را برعهده گرفت"، به تغییرات در سطح ریاست هیات مدیره این بانک توجه شده است

   با توجه به برگزاری همایش مدیران بانک توسعه صادرات در پایان سال در بخش اخبار گزارشهای مفصلی درخصوص این رویداد وجود دارد.

   در بخش اگزیم بانک ها علاوه بر مطلب سد اگزیم هند در مقابل مجرمان مالی به اخبار سایر اگزیم بانک ها در سراسر جهان پرداخته شده است.

   این شماره از نشریه توسعه صادرات اقدام به معرفی کتابهایی تحت عنوان "هشدارهای مالیاتی برای مدیران عامل" و "بانکداری شرکتی" کرده است.

   شماره یکصد و بیستم نشریه صادرات که ویژه بهمن و اسفند سال جاری است در سایر بخش ها به اخبار اگزیم بانک جهان و اخبار بانک توسعه صادرات هم پرداخته است.

   برای دریافت متن کامل شماره 120 نشریه توسعه صادرات کلیک نمایید