بانک توسعه صادرات ایران
   
 
  • فراخوان یک طرح پژوهشی درباره ابزارهای نوین تامین مالی
   فراخوان یک طرح پژوهشی درباره ابزارهای نوین تامین مالی
   مرکز امور پژوهش و آموزش بانک توسعه صادرات طرح پژوهشی با عنوان «تهیه طرح عملیاتی برای تامین مالی با استفاده از ابزارها و روش‌های نوین مالی، عاملیت وجوه، خطوط اعتباری داخلی و خارجی و ...» را برون‌سپاری می کند.
    
   مرکز امور پژوهش و آموزش بانک توسعه صادرات طرح پژوهشی با عنوان «تهیه طرح عملیاتی برای تامین مالی با استفاده از ابزارها و روش‌های نوین مالی، عاملیت وجوه، خطوط اعتباری داخلی و خارجی و ...» را برون‌سپاری می کند.
    
   این اقدام در راستای تحقق تامین منابع مالی جدید از سیاست های مندرج در برنامه عملیاتی سال 1393 خواهد بود.

   این طرح تلفیقی از بندهای 3 و 5 فهرست اولویت های پژوهشی ازست که در وب سایت بانک توسعه صادرات قابل مشاهده است.

   همچنین متن فراخوان برون سپاری طرح یاد شده در وب سایت بانک در بخش اولویتهای پژوهشی قرار گرفته است.

   پژوهشگران می توانند طرح پیشنهادی خود را در قالب "پرسشنامه پیشنهاد طرح پژوهشی" موجود در سایت بانک تکمیل و تا تاریخ 93/10/30 به دایره هماهنگی امور پژوهشی مرکز پژوهش و آموزش بانک توسعه صادرات ایران ارسال نمایند.

   برای دانلود فرم ارسال طرح پژوهشی لطفاً اینجا کلیک کنید.

   RFP طرح مذکور را دانلود نمایید./س