بانک توسعه صادرات ایران
   
 
  • فراخوان تهیه طرح پژوهشی مدیریت دارایی ها و بدهی های بانک
   فراخوان تهیه طرح پژوهشی مدیریت دارایی ها و بدهی های بانک
   مرکز امور پژوهش و آموزش بانک توسعه صادرات ایران طرح پژوهشی را با عنوان «تهیه طرح عملیاتی برای مدیریت دارایی‌ها و بدهی‌های بانک...» برون‌سپاری می کند.
   این اقدام در راستای اقدامات اجرایی بخش تجهیز منابع از برنامه‌های عملیاتی مصوب سال 1393، به قصد برون سپاری طرح پژوهشی با عنوان «تهیه طرح عملیاتی برای مدیریت دارایی‌ها و بدهی‌های بانک» صورت گرفته است.

   پژوهشگران می توانند طرح پیشنهادی خود را در قالب "پرسشنامه پیشنهاد طرح پژوهشی" موجود در سایت بانک تکمیل و تا تاریخ 25 اسفندماه سال 93 به دایره هماهنگی امور پژوهشی مرکز پژوهش و آموزش بانک توسعه صادرات ایران ارسال نمایند.

   برای دانلود فرم ارسال طرح پژوهشی لطفاً اینجا کلیک کنید.

     RFP طرح مذکور را دانلود نمایید.