بانک توسعه صادرات ایران
   
 
  • نشریه یکصد و نوزدهم توسعه صادرات/ تامین مالی صادرات در خروج از رکود تورمی
   نشریه یکصد و نوزدهم توسعه صادرات/ تامین مالی صادرات در خروج از رکود تورمی
   در شماره یکصد و نوزدهم نشریه صادرات در بخش پرونده ماه موضوع مربوط به تامین مالی صادرات و راهکاری خروج از رکود تورمی در گفت و گو با صاحبنظران بررسی شد.
   به گزارش روابط عمومی بانک توسعه صادرات، بخش ویژه این نشریه به موضوع بازار عراق اختصاص دارد و عناوینی نظیر سهم اندک ایران در بازار عراق، بحران سیاسی داعش و روابط اقتصادی ایران و عراق و تسهیلات بانک به صادرکنندگان به این کشور در آن به چشم می خورد.

   در بخش گزارش این نشریه، گزارشی با عنوان "معرفی EDC کانادا بانکی که با بحران رشد کرد " درج شده است.

   در بخش اخبار اگزیم بانک ها به مطالبی درخصوص اگزیم بانک مجارستان، کره جنوبی، چین، هند و مالزی پرداخته شده است.

   محدودیت های اعتبار بانکی بر صادرات شرکت ها، مهارت های ارتباطی در حسابرسی داخلی، فرصت های بازاریابی در کشورهای کمتر توسعه یافته از جمله مقالات موجود در نشریه یکصد و نوزدهم صادرات هستند.

   شماره یکصد و نوزدهم نشریه صادرات که ویژه مهر و آبان سال جاری است به اخبار بانک توسعه صادرات هم پرداخته است.

   برای دریافت متن کامل شماره 119 نشریه توسعه صادرات کلیک نمایید.