بانک توسعه صادرات ایران
   
 
  • نشریه یکصد و بیست و سوم توسعه صادرات/ ماموریت بانک توسعه صادرات در پساتحریم
   نشریه یکصد و بیست و سوم توسعه صادرات/ ماموریت بانک توسعه صادرات در پساتحریم
   نشریه یکصدو بیست و سوم توسعه صادرات در سرمقاله خود به موضوع ماموریت بانک توسعه صادرات در پساتحریم پرداخته است.
   به گزارش روابط عمومی بانک توسعه صادرات، یکصد و بیست وسومین نشریه توسعه صادرات در پرونده ویژه خود مطلبی تحت عنوان " اگزیم بانک ایران 24 ساله شد " به مناسبت سالگرد تاسیس بانک دارد.
   در بخش دیگری از این نشریه در پرونده ای تحت عنوان پرونده "بانک های توسعه ای" به موضوعاتی چون" 10 ماموریت بانک های توسعه ای " ، " لزوم توجه ویژه به بانک های توسعه ای " و " الزامات افزایش قدرت بانک ها " پرداخته است.
   ددر پرونده "پسا تحریم" این نشریه عناوینی چون "اقتصاد در پساتحریم" و " مراوده بانک با بیش از 20 بانک خارجی در شرایط تحریم " به چشم می خورد.
   در بخش اگزیم بانک ها درباره اگزیم بانک های تانزانیا، چین، کره جنوبی و هند اطلاع رسانی شده است.
   برای مشاهده فایل شماره 123 نشریه توسعه صادرات اینجا را کلیک کنید.

   نشریه یکصد و بیست دوم توسعه صادرات/ گشایش بندر اقیانوسی کشور زمینه ساز تحقق اهداف تجاری

   به گزارش روابط عمومی بانک توسعه صادرات، یکصد و بیست و دومین نشریه توسعه صادرات در پرونده ویژه خود به موضوعاتی "منطقه مکران" و "تامین مالی زیر ساخت ترانزیت" پرداخته است.

   همچنین در سرفصل دانش بنیان این نشریه رییس مجمع تشکلهای دانش بنیان درخصوص لزوم توسعه این شرکت باتوجه به وظایف بانک توسعه صادرات در سند راهبردی ابلاغی از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی سخن گفته است.

   براساس این گزارش در بخش اخبار اگزیم بانک ، پیرامون اگزیم بانک های چین، آمریکا، کره و هند اطلاع رسانی شده است.

   این نشریه صفحاتی تحت عنوان مدیریت وجود دارد که در آن مطالبی چون " چگونه رضایت شغلی را افزایش دهیم" و " عوامل موثر بر جو اخلاقی سازمانی " به چشم می خورد.

   معرفی کتاب از جمله دیگر بخش های این شماره از نشریه بانک توسعه صادرات است که در آن کتاب مدیریت اعتبارات با رویکرد بانکداری شرکتی به خوانندگان پیشنهاد شده است.

   شماره یکصد وبیست و دوم که ویژه خردادماه سال جاری است به اخبار بانک توسعه صادرات هم پرداخته است.

   برای مشاهده فایل شماره 121 نشریه توسعه صادرات اینجا کلیک کنید.

   - See more at: http://www.edbi.ir/Media-Details/p95886640.edbi#sthash.JSyoVQq8.dpufنشریه یکصد و بیست دوم توسعه صادرات/ گشایش بندر اقیانوسی کشور زمینه ساز تحقق اهداف تجاری

   به گزارش روابط عمومی بانک توسعه صادرات، یکصد و بیست و دومین نشریه توسعه صادرات در پرونده ویژه خود به موضوعاتی "منطقه مکران" و "تامین مالی زیر ساخت ترانزیت" پرداخته است.

   همچنین در سرفصل دانش بنیان این نشریه رییس مجمع تشکلهای دانش بنیان درخصوص لزوم توسعه این شرکت باتوجه به وظایف بانک توسعه صادرات در سند راهبردی ابلاغی از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی سخن گفته است.

   براساس این گزارش در بخش اخبار اگزیم بانک ، پیرامون اگزیم بانک های چین، آمریکا، کره و هند اطلاع رسانی شده است.

   این نشریه صفحاتی تحت عنوان مدیریت وجود دارد که در آن مطالبی چون " چگونه رضایت شغلی را افزایش دهیم" و " عوامل موثر بر جو اخلاقی سازمانی " به چشم می خورد.

   معرفی کتاب از جمله دیگر بخش های این شماره از نشریه بانک توسعه صادرات است که در آن کتاب مدیریت اعتبارات با رویکرد بانکداری شرکتی به خوانندگان پیشنهاد شده است.

   شماره یکصد وبیست و دوم که ویژه خردادماه سال جاری است به اخبار بانک توسعه صادرات هم پرداخته است.

   برای مشاهده فایل شماره 121 نشریه توسعه صادرات اینجا کلیک کنید.
   - See more at: http://www.edbi.ir/Media-Details

   نشریه یکصد و بیست دوم توسعه صادرات/ گشایش بندر اقیانوسی کشور زمینه ساز تحقق اهداف تجاری

   به گزارش روابط عمومی بانک توسعه صادرات، یکصد و بیست و دومین نشریه توسعه صادرات در پرونده ویژه خود به موضوعاتی "منطقه مکران" و "تامین مالی زیر ساخت ترانزیت" پرداخته است.

   همچنین در سرفصل دانش بنیان این نشریه رییس مجمع تشکلهای دانش بنیان درخصوص لزوم توسعه این شرکت باتوجه به وظایف بانک توسعه صادرات در سند راهبردی ابلاغی از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی سخن گفته است.

   براساس این گزارش در بخش اخبار اگزیم بانک ، پیرامون اگزیم بانک های چین، آمریکا، کره و هند اطلاع رسانی شده است.

   این نشریه صفحاتی تحت عنوان مدیریت وجود دارد که در آن مطالبی چون " چگونه رضایت شغلی را افزایش دهیم" و " عوامل موثر بر جو اخلاقی سازمانی " به چشم می خورد.

   معرفی کتاب از جمله دیگر بخش های این شماره از نشریه بانک توسعه صادرات است که در آن کتاب مدیریت اعتبارات با رویکرد بانکداری شرکتی به خوانندگان پیشنهاد شده است.

   شماره یکصد وبیست و دوم که ویژه خردادماه سال جاری است به اخبار بانک توسعه صادرات هم پرداخته است.

   برای مشاهده فایل شماره 121 نشریه توسعه صادرات اینجا کلیک کنید.

   - See more at: http://www.edbi.ir/Media-Details/p95886640.edbi#sthash.JSyoVQq8.dpuf

   نشریه یکصد و بیست دوم توسعه صادرات/ گشایش بندر اقیانوسی کشور زمینه ساز تحقق اهداف تجاری

   به گزارش روابط عمومی بانک توسعه صادرات، یکصد و بیست و دومین نشریه توسعه صادرات در پرونده ویژه خود به موضوعاتی "منطقه مکران" و "تامین مالی زیر ساخت ترانزیت" پرداخته است.

   همچنین در سرفصل دانش بنیان این نشریه رییس مجمع تشکلهای دانش بنیان درخصوص لزوم توسعه این شرکت باتوجه به وظایف بانک توسعه صادرات در سند راهبردی ابلاغی از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی سخن گفته است.

   براساس این گزارش در بخش اخبار اگزیم بانک ، پیرامون اگزیم بانک های چین، آمریکا، کره و هند اطلاع رسانی شده است.

   این نشریه صفحاتی تحت عنوان مدیریت وجود دارد که در آن مطالبی چون " چگونه رضایت شغلی را افزایش دهیم" و " عوامل موثر بر جو اخلاقی سازمانی " به چشم می خورد.

   معرفی کتاب از جمله دیگر بخش های این شماره از نشریه بانک توسعه صادرات است که در آن کتاب مدیریت اعتبارات با رویکرد بانکداری شرکتی به خوانندگان پیشنهاد شده است.

   شماره یکصد وبیست و دوم که ویژه خردادماه سال جاری است به اخبار بانک توسعه صادرات هم پرداخته است.

   برای مشاهده فایل شماره 121 نشریه توسعه صادرات اینجا کلیک کنید.

   - See more at: http://www.edbi.ir/Media-Details/p95886640.edbi#sthash.JSyoVQq8.dpuf

   نشریه یکصد و بیست دوم توسعه صادرات/ گشایش بندر اقیانوسی کشور زمینه ساز تحقق اهداف تجاری

   به گزارش روابط عمومی بانک توسعه صادرات، یکصد و بیست و دومین نشریه توسعه صادرات در پرونده ویژه خود به موضوعاتی "منطقه مکران" و "تامین مالی زیر ساخت ترانزیت" پرداخته است.

   همچنین در سرفصل دانش بنیان این نشریه رییس مجمع تشکلهای دانش بنیان درخصوص لزوم توسعه این شرکت باتوجه به وظایف بانک توسعه صادرات در سند راهبردی ابلاغی از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی سخن گفته است.

   براساس این گزارش در بخش اخبار اگزیم بانک ، پیرامون اگزیم بانک های چین، آمریکا، کره و هند اطلاع رسانی شده است.

   این نشریه صفحاتی تحت عنوان مدیریت وجود دارد که در آن مطالبی چون " چگونه رضایت شغلی را افزایش دهیم" و " عوامل موثر بر جو اخلاقی سازمانی " به چشم می خورد.

   معرفی کتاب از جمله دیگر بخش های این شماره از نشریه بانک توسعه صادرات است که در آن کتاب مدیریت اعتبارات با رویکرد بانکداری شرکتی به خوانندگان پیشنهاد شده است.

   شماره یکصد وبیست و دوم که ویژه خردادماه سال جاری است به اخبار بانک توسعه صادرات هم پرداخته است.

   برای مشاهده فایل شماره 121 نشریه توسعه صادرات اینجا کلیک کنید.

   - See more at: http://www.edbi.ir/Media-Details/p95886640.edbi#sthash.JSyoVQq8.dpuf

   نشریه یکصد و بیست دوم توسعه صادرات/ گشایش بندر اقیانوسی کشور زمینه ساز تحقق اهداف تجاری

   به گزارش روابط عمومی بانک توسعه صادرات، یکصد و بیست و دومین نشریه توسعه صادرات در پرونده ویژه خود به موضوعاتی "منطقه مکران" و "تامین مالی زیر ساخت ترانزیت" پرداخته است.

   همچنین در سرفصل دانش بنیان این نشریه رییس مجمع تشکلهای دانش بنیان درخصوص لزوم توسعه این شرکت باتوجه به وظایف بانک توسعه صادرات در سند راهبردی ابلاغی از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی سخن گفته است.

   براساس این گزارش در بخش اخبار اگزیم بانک ، پیرامون اگزیم بانک های چین، آمریکا، کره و هند اطلاع رسانی شده است.

   این نشریه صفحاتی تحت عنوان مدیریت وجود دارد که در آن مطالبی چون " چگونه رضایت شغلی را افزایش دهیم" و " عوامل موثر بر جو اخلاقی سازمانی " به چشم می خورد.

   معرفی کتاب از جمله دیگر بخش های این شماره از نشریه بانک توسعه صادرات است که در آن کتاب مدیریت اعتبارات با رویکرد بانکداری شرکتی به خوانندگان پیشنهاد شده است.

   شماره یکصد وبیست و دوم که ویژه خردادماه سال جاری است به اخبار بانک توسعه صادرات هم پرداخته است.

   برای مشاهده فایل شماره 121 نشریه توسعه صادرات اینجا کلیک کنید.

   - See more at: http://www.edbi.ir/Media-Details/p95886640.edbi#sthash.JSyoVQq8.dpuf

   نشریه یکصد و بیست دوم توسعه صادرات/ گشایش بندر اقیانوسی کشور زمینه ساز تحقق اهداف تجاری

   به گزارش روابط عمومی بانک توسعه صادرات، یکصد و بیست و دومین نشریه توسعه صادرات در پرونده ویژه خود به موضوعاتی "منطقه مکران" و "تامین مالی زیر ساخت ترانزیت" پرداخته است.

   همچنین در سرفصل دانش بنیان این نشریه رییس مجمع تشکلهای دانش بنیان درخصوص لزوم توسعه این شرکت باتوجه به وظایف بانک توسعه صادرات در سند راهبردی ابلاغی از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی سخن گفته است.

   براساس این گزارش در بخش اخبار اگزیم بانک ، پیرامون اگزیم بانک های چین، آمریکا، کره و هند اطلاع رسانی شده است.

   این نشریه صفحاتی تحت عنوان مدیریت وجود دارد که در آن مطالبی چون " چگونه رضایت شغلی را افزایش دهیم" و " عوامل موثر بر جو اخلاقی سازمانی " به چشم می خورد.

   معرفی کتاب از جمله دیگر بخش های این شماره از نشریه بانک توسعه صادرات است که در آن کتاب مدیریت اعتبارات با رویکرد بانکداری شرکتی به خوانندگان پیشنهاد شده است.

   شماره یکصد وبیست و دوم که ویژه خردادماه سال جاری است به اخبار بانک توسعه صادرات هم پرداخته است.

   برای مشاهده فایل شماره 121 نشریه توسعه صادرات اینجا کلیک کنید.

   - See more at: http://www.edbi.ir/Media-Details/p95886640.edbi#sthash.JSyoVQq8.dpuf

   نشریه یکصد و بیست دوم توسعه صادرات/ گشایش بندر اقیانوسی کشور زمینه ساز تحقق اهداف تجاری

   به گزارش روابط عمومی بانک توسعه صادرات، یکصد و بیست و دومین نشریه توسعه صادرات در پرونده ویژه خود به موضوعاتی "منطقه مکران" و "تامین مالی زیر ساخت ترانزیت" پرداخته است.

   همچنین در سرفصل دانش بنیان این نشریه رییس مجمع تشکلهای دانش بنیان درخصوص لزوم توسعه این شرکت باتوجه به وظایف بانک توسعه صادرات در سند راهبردی ابلاغی از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی سخن گفته است.

   براساس این گزارش در بخش اخبار اگزیم بانک ، پیرامون اگزیم بانک های چین، آمریکا، کره و هند اطلاع رسانی شده است.

   این نشریه صفحاتی تحت عنوان مدیریت وجود دارد که در آن مطالبی چون " چگونه رضایت شغلی را افزایش دهیم" و " عوامل موثر بر جو اخلاقی سازمانی " به چشم می خورد.

   معرفی کتاب از جمله دیگر بخش های این شماره از نشریه بانک توسعه صادرات است که در آن کتاب مدیریت اعتبارات با رویکرد بانکداری شرکتی به خوانندگان پیشنهاد شده است.

   شماره یکصد وبیست و دوم که ویژه خردادماه سال جاری است به اخبار بانک توسعه صادرات هم پرداخته است.

   برای مشاهده فایل شماره 121 نشریه توسعه صادرات اینجا کلیک کنید.

   - See more at: http://www.edbi.ir/Media-Details/p95886640.edbi#sthash.JSyoVQq8.dpuf

   نشریه یکصد و بیست دوم توسعه صادرات/ گشایش بندر اقیانوسی کشور زمینه ساز تحقق اهداف تجاری

   به گزارش روابط عمومی بانک توسعه صادرات، یکصد و بیست و دومین نشریه توسعه صادرات در پرونده ویژه خود به موضوعاتی "منطقه مکران" و "تامین مالی زیر ساخت ترانزیت" پرداخته است.

   همچنین در سرفصل دانش بنیان این نشریه رییس مجمع تشکلهای دانش بنیان درخصوص لزوم توسعه این شرکت باتوجه به وظایف بانک توسعه صادرات در سند راهبردی ابلاغی از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی سخن گفته است.

   براساس این گزارش در بخش اخبار اگزیم بانک ، پیرامون اگزیم بانک های چین، آمریکا، کره و هند اطلاع رسانی شده است.

   این نشریه صفحاتی تحت عنوان مدیریت وجود دارد که در آن مطالبی چون " چگونه رضایت شغلی را افزایش دهیم" و " عوامل موثر بر جو اخلاقی سازمانی " به چشم می خورد.

   معرفی کتاب از جمله دیگر بخش های این شماره از نشریه بانک توسعه صادرات است که در آن کتاب مدیریت اعتبارات با رویکرد بانکداری شرکتی به خوانندگان پیشنهاد شده است.

   شماره یکصد وبیست و دوم که ویژه خردادماه سال جاری است به اخبار بانک توسعه صادرات هم پرداخته است.

   برای مشاهده فایل شماره 121 نشریه توسعه صادرات اینجا کلیک کنید.

   - See more at: http://www.edbi.ir/Media-Details/p95886640.edbi#sthash.JSyoVQq8.dpuf