بانک توسعه صادرات ایران
   
 
  • جدیدترین اولویت های پژوهشی بانک توسعه صادرات ایران اعلام شد
   جدیدترین اولویت های پژوهشی بانک توسعه صادرات ایران اعلام شد
   مرکز امور پژوهش و آموزش بانک توسعه صادرات جدیدترین اولویت های پژوهشی این بانک را برای اطلاع محققین و پژوهشگران علاقه مند اعلام کرد

   مرکز امور پژوهش و آموزش بانک توسعه صادرات آخرین اولویت های پژوهشی این بانک را برای اطلاع محققین و پژوهشگران علاقه مند اعلام کرد.

   به گزارش روابط عمومی بانک توسعه صادرات، بررسی و مطالعه در خصوص ایجاد ساز و کارهای لازم برای پوشش ریسک نوسانی نرخ ارز و طراحی مکانیزم‌های اجرایی استفاده از ابزارهای نوین بانکی در بانک توسعه صادرات ایران به ویژه ابزارهای بانکداری اسلامی ازجمله صکوک از جمله این عناوین پژوهشی است.

   دیگر عناوین مطروحه در بخش اولویت های پژوهشی تدوین مکانیزم‌ها و سیاستهای نظارتی پروژه‌های تأمین اعتبار شده توسط بانک، امکان سنجی استفاده از ابزارهای تامین مالی نوین و تجهیز منابع بانک توسعه صادرات با تاکید بر تجربیات بانک‌های توسعه‌ای و تدوین راهبردها، سیاست‌ها و الگوی پیاده سازی بانکداری الکترونیک در بانک توسعه صادرات ایران می باشد.

   لیست کامل اولویت های پژوهشی برای اطلاع تمامی پژوهشگران، سازمانها و نهادهای تحقیقاتی در این صفحه قابل مشاهده است.

   1)     بررسی و مطالعه در خصوص ایجاد ساز و کارهای لازم برای پوشش ریسک نوسانی نرخ ارز

   2)     ---------

   3)     طراحی مکانیزم‌های اجرایی استفاده از ابزارهای نوین بانکی در بانک توسعه صادرات ایران به ویژه ابزارهای بانکداری اسلامی ازجمله صکوک

   4)     تدوین مکانیزم‌ها و سیاستهای نظارتی پروژه‌های تأمین اعتبار شده توسط بانک

   5)     امکان سنجی استفاده از ابزارهای تامین مالی نوین و تجهیز منابع بانک توسعه صادرات با تاکید بر تجربیات بانک‌های توسعه‌ای

   6)     تدوین راهبردها، سیاست‌ها و الگوی پیاده سازی بانکداری الکترونیک در بانک توسعه صادرات ایران.

   7)     بازنگری در شاخصهای مدل رتبه بندی بانک به منظور حمایت از مشتریان کوچک و متوسط با توجه به اهمیت ضریب میزان صادرات و سایر شاخصهای مورد نیاز

   8)     ایجاد ساز و کار لازم برای بازرسی مبتنی بر ریسک

   9)     تهیه و تدوین الگویی برای تقویت ارتباط بانک توسعه صادرات با بخش تولید و دانش کشور

   10) طراحی مدل بهینه پذیرش ریسک بانک ها داخلی و خارجی و دولت های خارجی توسط بانک توسعه صادرات (بدون اخذ بیمه)

   11) بررسی روش‌ها و مکانیزم‌های اجرایی مقابله با پولشویی در بانک توسعه صادرات ایران

   12) طراحی نهادهای تکمیلی برای زنجیره خلق ارزش افزوده در بانک توسعه صادرات ایران

   13) امکان سنجی ایجاد کسب و کارهای جدید بانک توسعه صادرات

   14) طراحی نظام جامع تجهیز منابع مالی در بانک توسعه صادرات ایران 

   15)

   16) طراحی مدل ارزیابی و بهبود مستمر ساختار سرمایه در بانک توسعه صادرات ایران 

   17) بررسی و استقرار نظام جامع شناسایی و ارزیابی کارکنان در بانک

   18) طراحی مدل پایش و ارزیابی مستمر صنایع کلیدی مرتبط با بانک و تولید گزارشهای تحلیلی اطلاعاتی

   19) طرح عملیاتی بانکداری مشارکتی مبتنی بر عقود اسلامی

   20) طرح عملیاتی بانکداری  شرکتی(Corporate Banking)

   21) بررسی و ارایه راهکارهای به کارگیری شیوه های نوین آموزشی در بانک توسعه صادرات

   22) بررسی و ارایه راهکارهای ارتقای آموزشهای کاربردی در بانک توسعه صادرات 

   23)  بررسی روشهای ارتقای نقش دانش در  شاخص های عملکرد بانک توسعه صادرات

   24)  مطالعه و طراحی الگوی مناسب تقویت ارتباط استراتژ ی های بانک و اداره مدیریت دانش

   25)  بررسی شیوه های تقویت ارتباط بین اداره مدیریت دانش ، پژوهشهای کاربردی و توسعه ای و آموزشها در بانک توسعه صادرات

   26)  آسیب شناسی نظام پیشنهادات و راهکارهای تقویت عملکرد و جایگاه آن در بانک توسعه صادرات

   *  برای دانلود فرم ارسال طرح پژوهشی لطفاً اینجا کلیک کنید.