بانک توسعه صادرات ایران
   
 
  • چگونه می توانم از "اعتبار خریدار" استفاده کنم؟
   چگونه می توانم از "اعتبار خریدار" استفاده کنم؟
   مراحل اجرای کار و فهرست مدارک اولیه برای اخذ تسهیلات در قالب اعتبار خریدار که مورد نیاز مدیریت اعتبارات بانک توسعه صادرات ایران برای رسیدگی به درخواست های واصله است بدین شرح اعلام شده است...

   این نوع تسهیلات با هدف فراهم نمودن امکان فروش مدت‌دار کالا و خدمات اعطاء می‌گردد. خریدار یا کارفرمای خارجی تمایل دارد وجه کالا یا خدمات دریافتی را بصورت مدت‌دار بپردازد، در حالیکه فروشنده یا پیمانکار ایرانی ترجیح می‌دهد وجه مربوطه را بصورت نقدی دریافت کند.
   در اینجا بانک می‌تواند بصورت واسطه مالی ایفای نقش نماید. وجه مربوط را به فروشنده یا پیمانکار ایرانی بصورت نقدی پرداخت و در سررسید مقرر از خریدار یا کارفرمای خارجی و یا بانک طرف مقابل دریافت ‌کند.
   مراحل اجرای کار و فهرست مدارک اولیه برای اخذ تسهیلات در قالب اعتبار خریدار که مورد نیاز مدیریت اعتبارات بانک توسعه صادرات ایران برای رسیدگی به درخواست های واصله است بدین شرح اعلام شده است:
   الف) افتتاح حساب نزد یکی از شعب بانک توسعه صادرات
   ب) تصویر و اصل اساسنامه، اظهار نامه ثبت شرکتها، آگهی تاسیس و کلیه آگهی های تغییرات مندرج در روزنامه رسمی کشور (شامل مدیران و امضاداران مجاز، تعیین اقامتگاه قانونی، اخرین سرمایه ثبتی)، آخرین ترکیب سهامداران و آخرین صورت جلسه مجمع عمومی که به تائید اداره ثبت شرکت ها رسیده باشد.
   ج) تصویر و اصل کارت بازرگانی معتبر
   د) تصویر و اصل شناسنامه و کارت ملی متقاضی یا مدیران شرکت
   ه) تصویر و اصل قرارداد اجاره نامه رسمی سال جاری یا سند مالکیت مربوط به اقامتگاه قانونی متقاضی یا شرکت محل کارخانه و سکونت اعضای هیات مدیره، همراه با درج آدرس دقیق در ظهر تصویر
   و)تصویر موافقت اصولی، جواز تاسیس و پروانه بهره برداری کارخانه
   ز) تصویر و اصل اظهارنامه های خروجی و ورودی کالا مربوط به دو سال گذشته به همراه فهرست مدارک صادراتی‌ (لازم به ذکر است که پس از مقابله اسناد فوق الذکر اصل آنها به متقاضی عودت می گردد)
   ح) صورتهای مالی حسابرسی شده توسط موسسات حسابداری معتبر مورد تائید سازمان حسابرسی و یا موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران به همراه تراز آزمایشی چهار ستونی بتاریخ روز ارسال مدارک که ممهور به مهر شرکت شده و دارای امضای مجاز نیز باشد.
   (ارائه صورتهای مالی بشرح فوق برای متقاضیانی که فروش خالص مربوط به دوره مالی گذشته آنها بیش از هشت میلیارد ریال و یا مجموع دارائیهای آن بیش از شانزده میلیارد ریال باشد، الزامی می باشد.)
   ط) اعلام آدرس و شماره دقیق حوزه مالیاتی شرکت به همراه اظهارنامه های مالیاتی مربوط به دو دوره مالی گذشته که ممهور به مهر حوزه مالیاتی باشد.
   ی) اعلام مکتوب میزان تسهیلات دریافتی از سیستم بانکی اعم از ارزی، ریالی، ضمانتنامه، تعهدات ریفاینانس، فاینانس، اعتبارات اسنادی دیداری و مدتدار به تفکیک هر بانک و مانده فعلی بدهی و تعهدات موصوف با ذکر تضامین ارایه شده و وضعیت (جاری، سررسید شده، معوق و ...) هر یک.
   ک) اعلام شماره حساب های متقاضی نزد سیستم بانکی کشور با ذکر نوع حسابها (ارزی، ریالی، جاری، پس انداز و ...) به همراه صورت گردش حسابهای مذکور (در صورتیکه متقاضی سابقه همکاری با بانک توسعه صادرات ندارد)
   ض) قرارداد صادراتی یا توافق نامه فروش محصولات
   ل) برنامه توجیه صادراتی منطبق بر قرارداد (شامل آنالیز قیمت تمام شده، قیمت قروش، حاشیه سود و ...) برای صادرات کالاهای مصرفی
   م)گزارش توجیه اقتصادی، فنی و مالی اجرای طرح پیمانکاری شامل شرح کامل طرح و آنالیز قیمت تمام شده بخشهای مختلف طرح به تفکیک جزئیات و محل تامین هر یک (داخل یا خارج از کشور)، تحلیل سود آوری، برنامه زمانبندی اجرای طرح، نمودارهای جریان نقدینگی و کنترل پروژه و جداول زمانی پرداختها و دریافتهای طرح و ....(در خصوص طرحهای پیمانکاری)
   ن) مجوزهای اخذ شده از جمله گواهی تائید صلاحیت و مجوز کمیته ماده 19 آئین نامه حمایت های دولت از صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی(درخصوص طرح های پیمانکاری)
   س) گواهی تائید تامین حداقل 60% ارزش کالا یا خدمات موضوع تامین مالی از ایران(در مورد کالا گواهی مورد نظر توسط وزارتخانه تخصصی یا دستگاه اجرائی ذیربط و در خصوص پروژه پیمانکاری توسط کمیته موضوع ماده 19 آئین نامه حمایت های دولت از صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی صادر می گردد.)