بانک توسعه صادرات ایران
   
 
  • انتشار اولین شماره رویداد؛ خبرنامه داخلی بانک
   انتشار اولین شماره رویداد؛ خبرنامه داخلی بانک
   رویداد ویژه نامه نشریه داخلی بانک توسعه صادرات ایران است که صرفا به اخبار داخلی بانک می پردازد. هدف از انتشار این نشریه انعکاس اخبار، رویدادها و تحولات داخلی بانک است

   رویداد هرماه در 8 صفحه منتشر می شود. تصویر فوق مربوط به اولین شماره رویداد در اردیبهشت 1386 می باشد.