بانک توسعه صادرات ایران
   
 
    • انتشار"توسعه صادرات"شماره 74شهریور و مهر1387
      هفتاد و چهارمین شماره نشریه "توسعه صادرات"، نشریه اطلاع رسانی، آموزشی، علمی و اقتصادی بانک توسعه صادرات ایران منتشر شد.

      هفتاد و چهارمین شماره نشریه "توسعه صادرات"، نشریه اطلاع رسانی، آموزشی، علمی و اقتصادی بانک توسعه صادرات ایران منتشر شد. در این شماره علاوه بر اخبار بانک، مقالات زیر نیز انتشار یافته است: 1- همایش خدمات بانکی و تحقق اهداف صادراتی 2- رویکردی جدید در تأمین مالی خوشه‌های صنعتی از طریق مدل‌های مشارکتی و صنعتی از طریق مدل‌های مشارکتی و صندوق سرمایه‌گذاری خطرپذیر 3- شناسایی نیازهای مشتریان بانک توسعه صادرات ایران با استفاده از مدل کانو 4- نگاهی به نقش و عملکرد نظام بانکی کشور و جایگاه بانک توسعه صادرات ایران در این نظام 5- بهینه سازی پورتفولیو با رویکرد جدید ریسک 6- پارادایم توسعه 7- پولشویی