بانک توسعه صادرات ایران
   
 
  • انتشار"توسعه صادرات"شماره 79 مرداد ماه 1388
   هفتاد و نهمین شماره نشریه "توسعه صادرات"، نشریه اطلاع رسانی، آموزشی، علمی و اقتصادی بانک توسعه صادرات ایران منتشر شد.

   هفتاد و نهمین شماره نشریه "توسعه صادرات"، نشریه اطلاع رسانی، آموزشی، علمی و اقتصادی بانک توسعه صادرات ایران منتشر شد. در این شماره علاوه بر اخبار بانک، مقالات زیر نیز انتشار یافته است: 1- مبانی نظری الگوی مصرف و نقش آن در توسعه اقتصادی کشور 2- فرهنگ سازمان و اثربخشی سازمانی 3- مدیریت ارتباط با مشتری 4- تأمین مالی به روش فاکتورینگ 5- تجارت الکترونیک در اقتصاد 6- آپا چیست؟ 7- بررسی موانع صادرات غیرنفتی در استان خوزستان با استفاده از تحلیل عاملی

   فایل ضمیمه: