بانک توسعه صادرات ایران
   
 
  • پیک توسعه اردیبهشت ماه منتشر شد
   پیک توسعه اردیبهشت ماه منتشر شد
   از ابتدای سال جاری پیک توسعه به صورت ماهانه منتشر می شود. شماره 61 پیک توسعه، دومین شماره ماهانه سال 1386 می باشد.

   این نشریه از این شماره رویکرد تخصصی به خود گرفته است و مطالب اخبار داخلی و درون سازمانی در خبرنامه جدیدی با عنوان "رویداد" منتشر خواهد شد

   فایل ضمیمه: