بانک توسعه صادرات ایران
   
 
  • تحلیلی از روند تامین مالی شرکت‌های کوچک و متوسط
   تحلیلی از روند تامین مالی شرکت‌های کوچک و متوسط
   تحقیقی که به تازگی انجام شده بیانگر آنست که تامین مالی شرکت ها توسط بانک توسعه صادرات ایران، اعم از کوچک و متوسط یا بزرگ متاثر از نوع و بازدهی صنعت است.

   به گزارش روابط عمومی بانک توسعه صادرات ایران، امیرحسین کردنوری با انجام پژوهشی با عنوان تحلیل روند تأمین مالی شرکت های کوچک و متوسط توسط بانک توسعه صادرات ایران که در بازه زمانی (1386-1393) صورت گرفته است، در چکیده تحقیق خود می نویسد: میزان تسهیلات اعطایی بانک توسعه صادرات در طول سال‌های 1386 تا 1393 به میزان قابل توجهی افزایش داشته است.
   این کارشناس امور بانکی در بانک توسعه صادرات ایران تصریح می‌کند: تسهیلات اعطایی به انواع شرکت‌ها بطور یکسان پرداخت گردیده است و بین تسهیلات اعطایی به شرکت‌های کوچک و متوسط و بزرگ در فعالیت های مختلف صنعتی (صنعت و معدن، کشاورزی، شیمیایی و پتروشیمی و سرمایه گذاری، خدمات و خدمات فنی و مهندسی) تفاوتی وجود نداشته است
   وی معتقد است: هرچند بانک توسعه صادرات ایران بعنوان بانکی تخصصی که با هدف کمک به توسعه صادرات کشور تأسیس گردیده و اعطای تسهیلات صادراتی بخش عمده ای از عملیات این بانک، در زمینه تأمین مالی و سرمایه ای جهت صادرات غیر نفتی را تشکیل می دهد، همواره تلاش زیادی داشته تا با پرهیز از ایجاد فضایی سلیقه ای، بستری فراهم آورد تا شرکتهای کوچک و متوسط بدون داشتن دغدغه های مالی و با بهره گیری از نوآوری و ایده های خلاقانه در رشد و شکوفایی کشور و به تبع آن توسعه یافتگی آن گام های مفیدی بردارند، لیکن به دلایل مختلف از جمله محدودیت های ایجاد شده داخلی و خارجی به خاستگاه مدنظر خود دست نیافته است.

   وی در تحلیل این دست‌نیافتن تاکید می‌کند: این نکته را می بایست مدنظر قرار داد که شرکت های فعال در امر صادرات از جامعه آماری محدودی نسبت به سایر شرکت ها برخوردارند و به تبع آن شرکت های کوچک و متوسط نیز دارای چنین خصوصیاتی می باشند.
   نتایج تحقیق مؤید آن است که اعطای تسهیلات به شرکت هایی با اندازه بزرگ در مقایسه با شرکت های کوچک و متوسط سهم بیشتری را به خود اختصاص داده و میزان آن در سالهای اخیر نیز روندی افزایشی داشته است.
   در بخش دیگری از این تحلیل آمده است: روند این تسهیلات در طی سال‌های یاد شده بجز در حوزه سرمایه گذاری، خدمات و خدمات فنی و مهندسی تفاوت معنی داری داشته و در سایر فعالیت های صنعتی (صنعت و معدن، شیمیایی و پتروشیمی و کشاورزی) از روند ثابتی برخوردار بوده است.
   کردنوری پیشنهاد کرده است: بانک توسعه صادرات ایران با بازنگری در اهداف استراتژیک خود در نحوه اعطای تسهیلات صادراتی و با رویکردی حمایتی به شرکت ها علی الخصوص شرکت های کوچک و متوسط در دوران پساتحریم که نقش به سزایی در رونق اقتصادی کشور و تحقق افق 8 درصد رشد اقتصادی در پایان سال 1395 خواهند داشت، گام برداشته و مشکلات تأمین مالی این شرکت ها را در بازار رقابتی بین المللی مرتفع سازد.
   خاطرنشان می‌سازد، این پژوهش صرفا حاصل یافته‌های پژوهشگر است و بانک توسعه صادرات ایران در رد یا تایید این گزارش اظهارنظر نمی‌کند.

   برای مشاهده مقاله به پایین صفحه مراجعه فرمایید.

   فایل ضمیمه: