• خدمات ویژه ریالی
   • خروج از تحریم با اهرم دارایی های دولت

    خروج از تحریم با اهرم دارایی های دولت

    فرهاد دژپسند با حضور در یک برنامه تلویزیونی در خصوص شرایط تحریمی کشور گفت: بیشتر تحریمهای چند جانبه را پشت سر گذاشته ایم و تحریمهای ظالمانه فعلی جای نگرانی ندارد.

   • اگزیم‌بانک چگونه رشد صادرات را شدت می‌بخشد؟

    اگزیم‌بانک چگونه رشد صادرات را شدت می‌بخشد؟

    بررسی صورت‌وضعیت شرایط امروز کشور با توجه به اتفاقاتی که در مورد مسائل ارزی افتاده است، نشان می‌دهد که در حال حاضر در حوزه صادرات بهترین فرصت و موقعیت ایجاد شده تا حجم صادرات کشور و درآمدهای ناشی از آن در مدار صعودی قرار گیرد. اما به نظر می‌رسد با توجه به شرایطی که در اقتصاد کشور وجود دارد و اقداماتی که توسط دستگاه‌ها انجام می‌شود، بخش عمده‌ای از فعالیت‌ها که تحت عنوان افزایش سهم صادرات انجام می‌شود با محدودیت‌هایی مواجه شده است.

   • حفظ خدمات بانک توسعه صادرات در شرایط جدید از اولویت های بانک است

    حفظ خدمات بانک توسعه صادرات در شرایط جدید از اولویت های بانک است

    مدیرعامل بانک توسعه صادرات با تاکید بر حمایت از صادرات غیرنفتی در شرایط تحریم گفت : حفظ خدمات بانک توسعه صادرات ایران در شرایط جدید از اولویت های بانک است.

   • وزارت اقتصاد نوک پیکان حمله در برابر آمریکا است

    وزارت اقتصاد نوک پیکان حمله در برابر آمریکا است

    رئیس جمهور با قدردانی از همه تلاشگران در عرصه اقتصاد کشور، اقتصاد را خط مقدم مبارزه با توطئه های آمریکا دانست و تاکید کرد: در میان بخش‌های اقتصادی، وزارت اقتصاد نوک پیکان این استقامت و حمله در برابر توطئه‌های آمریکا است.