بانک توسعه صادرات ایران
   
  • تسهیلات و تامین مالی بین المللی
  • تامین مالی بین المللی

   یکی از وظایف مهم اگزیم بانکها در کشورهای مختلف تسهیل در امر صادرات و واردات در قالب استراتژیهای رشد و توسعه می‌باشد. تامین مالی صادرات و واردات بعنوان مهمترین ابزار تسهیل در تجارت خارجی در کنار سایر خدمات بانکی از جمله گشایش و ابلاغ اعتبار اسنادی، صدور ضمانتنامه و ...... مطرح می‌باشد.

   تامین مالی بین المللی

   تامین مالی بین المللی (صادرات و واردات)

   یکی از وظایف مهم اگزیم بانکها در کشورهای مختلف تسهیل در امر صادرات و واردات در قالب استراتژیهای رشد و توسعه می‌باشد. تامین مالی صادرات و واردات بعنوان مهمترین ابزار تسهیل در تجارت خارجی در کنار سایر خدمات بانکی از جمله گشایش و ابلاغ اعتبار اسنادی، صدور ضمانتنامه و ...... مطرح می‌باشد.

   تامین مالی بین المللی در دو قالب کلی تامین مالی صادرات قبل از حمل (Pre-Shipment Finance) و تامین مالی صادرات پس از حمل (Post-Shipment Finance) تقسیم شده است. تامین مالی قبل از حمل شامل اعطای تسهیلات در قالب تجهیز کارگاه، خرید مواد اولیه طرحهای صادراتی و به طور کلی سرمایه در گردش می‌شود که در شعب و یا مدیریت امور اعتبارات بررسی و قابل اعطاء می‌باشد.

   تامین مالی پس از حمل که در این بخش مد نظر می‌باشد، با هدف فراهم نمودن امکان فروش مدت دار کالا و خدمات قابل اعطاء می‌باشد. خریدار/ کارفرمای (خارجی یا خارجی) تمایل دارد وجه کالا یا خدمات موضوع قرارداد را به­صورت مدت‌دار پرداخت نماید، در حالی که فروشنده / پیمانکار (ایرانی یا خارجی) خواستار دریافت وجه به­صورت نقدی می‌باشد. در این خصوص بانک (ایرانی یا خارجی) در قالب واسطه مالی ایفای نقش می‌نماید و وجه قرارداد را به فروشنده / پیمانکار ایرانی یا خارجی به­صورت نقدی پرداخت و اصل مبلغ همراه با سود متعلقه را در سررسید(های) مقرر از گیرنده تسهیلات دریافت می‌نماید. از منظر صادرات و واردات این نوع تامین مالی به دو بخش تامین مالی صادرات و تامین مالی واردات قابل تقسیم می‌باشد. تسهیلات تامین مالی صادرات با توجه به نقش بانک توسعه صادرات ایران به منظور حمایت از صادرات به خریداران/کارفرمایان خارجی کالاها و خدمات ایرانی در قالب تسهیلات اعتبار خریدار اعطاء می‌گردد و یا توسط فروشنده در اختیار خریدار قرار می‌گیرد (اعتبار فروشنده). تسهیلات تامین مالی واردات به منظور حمایت از واردات مواد اولیه، ماشین آلات و تجهیزات، خدمات، و کالاهای اساسی از بانکهای خارجی دریافت و با عاملیت بانک توسعه صادرات در اختیار واردکندگان/کارفرمایان ایرانی قرار می‌گیرد.