بانک توسعه صادرات ایران
   
  • کارت اعتباری ارزی

   صدور کلیه کارت های ارزی اعم از اعتباری و غیر اعتباری تا اطلاع ثانوی مقدور نمی باشد .

   کارت اعتباری ارزی

   صدور کلیه کارت های ارزی اعم از اعتباری و غیر اعتباری تا اطلاع ثانوی مقدور نمی باشد .