بانک توسعه صادرات ایران
   
 
  • تسهیلات و تامین مالی بین المللی
  • اعتبارفروشنده

   فروشنده، قرارداد تجاری خود را با خریدار به صورت مدت‌دار منعقد می‌نماید و لذا می‌پذیرد که خریدار یا بانک خریدار، وجه کالا یا خدمات را از طریق اعتبار اسنادی و یا برات مدت‌دار بپردازد. سپس از بانک درخواست تسهیلات می‌نماید و بانک پس از بررسی و حصول اطمینان در خصوص موارد ذیل، نسبت به تنزیل (Discount) اعتبار اسنادی و یا برات مدت‌دار فوق‌الذکر در قالب عقد خرید دین اقدام می‌نماید:

   اعتبارفروشنده

   اعتبار فروشنده (Supplier’s Credit)

   فروشنده، قرارداد تجاری خود را با خریدار به صورت مدت‌دار منعقد می‌نماید و لذا می‌پذیرد که خریدار یا بانک خریدار، وجه کالا یا خدمات را از طریق اعتبار اسنادی و یا برات مدت‌دار بپردازد. سپس از بانک درخواست تسهیلات می‌نماید و بانک پس از بررسی و حصول اطمینان در خصوص موارد ذیل، نسبت به تنزیل (Discount) اعتبار اسنادی و یا برات مدت‌دار فوق‌الذکر در قالب عقد خرید دین اقدام می‌نماید:

   - صدور کالا یا خدمات،

   - وضعیت اعتباری بانک خریدار / خریدار،

   - تایید بانک خریدار / خریدار مبنی بر پرداخت وجه در سررسید(های) مقرر.

   نکات مهم:

   - فروشنده باید قبل از انعقاد قرارداد تجاری یا صدور پروفرما، در خصوص وضعیت اعتباری بانک خریدار / خریدار و هزینه‌های تسهیلات با بانک مشورت نموده، سپس در خصوص بانک گشاینده اعتبار اسنادی و یا متعهد برات مدت‌دار با خریدار توافق نماید.

   - از آنجا که هزینه‌های تسهیلات از فروشنده اخذ می‌شود، فروشنده باید این هزینه‌ها را به همراه نرخ تنزیل بانک و نرخ حق بیمه (در صورت نیاز) در قیمت خود لحاظ نمایند.