• تامین مالی صادرات
  • فرم درخواست اعتبار خریدار

   فرم درخواست اعتبار خریدار

   رئیس دفتر اداره تامین مالی و سرمایه گذاری بین الملل، تلفن: 81920306

   رئیس گروه کارشناسی تدوین و تنظیم قراردادهای بین الملل، تلفن: 81922537

   رئیس گروه کارشناسی اجرای قراردادهای بین الملل ، تلفن: 81921237

   رئیس گروه کارشناسی توسعه بازار و جذب منابع مالی، تلفن: 849112211

 • کلیه حقوق متعلق به بانک توسعه صادرات ایران می باشد.
 • ساختمان مرکزی : تهران - میدان آرژانتین، خیابان شهید احمد قصیر (بخارست)، نبش خیابان پانزدهم، برج توسعه
  تلفن ها : 88709022 و 88707951 - 3 و 81920
  دورنگار :88702848