بانک توسعه صادرات ایران
   
 
  • تسهیلات و تامین مالی بین المللی
  • بانک توسعه اسلامی(IDB)

   بانک توسعه صادرات همکاری نزدیکی با بانک توسعه اسلامی و شرکتهای تابعه آن نظیر شرکت بین المللی تامین مالی تجاری اسلامی (ITFC) و شرکت اسلامی بیمه سرمایه گذاری و اعتبار صادرات (ICIEC) دارد

   بانک توسعه اسلامی(IDB)

   همکاری با بانک توسعه اسلامی

   بانک توسعه صادرات همکاری نزدیکی با بانک توسعه اسلامی و شرکتهای تابعه آن نظیر شرکت بین المللی تامین مالی تجاری اسلامی (ITFC) و شرکت اسلامی بیمه سرمایه گذاری و اعتبار صادرات (ICIEC) دارد. نوع همکاری بانک توسعه صادرات با بانک توسعه اسلامی به شرح ذیل قابل طبقه بندی می‌باشد:

   الف) صدور ضمانتنامه وگشایش اعتبار اسنادی

   بانک توسعه صادرات متقاضیان استفاده از تامین مالی بانک توسعه اسلامی را از طریق صدور ضمانتنامه و گشایش اعتبار اسنادی حمایت می‌نماید. در این حالت متقاضیان از طریق سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی اقدام به مذاکره و انعقاد قرارداد با بانک توسعه اسلامی می‌نمایند و جهت صدور ضمانتنامه و گشایش اعتبار اسنادی موضوع قرارداد به بانک توسعه صادرات مراجعه نمایند.

   ب) دریافت خطوط اعتباری کوتاه مدت از شرکت بین المللی تامین مالی تجاری اسلامی (ITFC)

   این بانک سه خط اعتباری از بانک توسعه اسلامی دریافت نموده است. خطوط اعتباری مذکور جهت تامین مالی واردات با بازپرداخت حداکثر یکسال می‌باشد.