بانک توسعه صادرات ایران
   
 
  • واحدهای بانک
  • شعبه آرژانتین
   شعبه آرژانتین
   شعبه آرژانتین
   کد شعبه :1327
   ساعت کاری: 14:00-7:30
   آدرس :تهران ـ میدان آرژانتین - برج بانک توسعه صادرات- طبقه همکف
   کد پستی :1513815111
   شماره‌ رئیس شعبه :88700915
   تلفن عمومی شعبه: 88707011 الی 4 ، 88702130 الی 3
   دورنگار ارزی: 88706005
   دورنگارریالی :88706003
   کد مخابرات :021
   پست الکترونیک :