بانک توسعه صادرات ایران
   
 
  • واحدهای بانک
  • شعبه تجریش
   شعبه تجریش
   شعبه تجریش
   کد شعبه :1325
   ساعت کاری: 14:00-7:30
   آدرس : - تهران، خیابان ولی عصر ـ نرسیده به میدان تجریش ـ شماره 3092
   کد پستی :
   شماره رئیس شعبه:22708450
   تماس عمومی :22708446
   دورنگار :22708441
   کد مخابرات :021
   پست الکترونیک :tajrish.branch@edbi.ir