بانک توسعه صادرات ایران
   
 
  • واحدهای بانک
  • شعبه بجنورد(خراسان شمالی)
   شعبه بجنورد(خراسان شمالی)
   بجنورد(خراسان شمالی)
   کد شعبه :1336
   ساعت کاری: 14:00-7:30
   آدرس :بجنورد- خ امام خمینی غربی، نبش امام خمینی 26 (بن بست شهید بینا) پلاک774
   کدپستی:9413974117
   شماره‌های تماس : 9-32212446-058
   دورنگار :32220597-058
   کد مخابرات :058
   پست الکترونیک :bojnord.branch@edbi.ir