بانک توسعه صادرات ایران
   
 
  • واحدهای بانک
  • شعبه اراک
   شعبه اراک
   شعبه اراک
   کد شعبه :1330
   ساعت کاری: 14:00-7:30
   آدرس :اراک - خیابان شهید بهشتی - حدفاصل میدان شهدا و هفت تیر - روبروی پاساژ طبائیان
   کد پستی :postcode
   رئیس شعبه: 32226085
   شماره‌های تماس :6-32238201
   دورنگار :32220214
   کد مخابرات :086
   پست الکترونیک :arak.branch@edbi.ir