بانک توسعه صادرات ایران
   
 
  • واحدهای بانک
  • شعبه ارومیه
   شعبه ارومیه
   شعبه ارومیه
   کد شعبه :1313
   ساعت کاری: 14:00-7:30
   آدرس :ارومیه - خیابان شهید بهشتی ـ روبروی کنسولگری ترکیه
   کد پستی :postcode
   شماره‌های تماس :3455332 -33455331
   دورنگار :33480776
   کد مخابرات :044
   پست الکترونیک :orumieh.branch@edbi.ir