بانک توسعه صادرات ایران
   
 
  • واحدهای بانک
  • شعبه اصفهان
   شعبه اصفهان
   شعبه اصفهان
   کد شعبه :1308
   ساعت کاری: 14:00-7:30
   آدرس :اصفهان - خیابان فردوسی - نبش کوچه یدالهی
   کد پستی :postcode
   رئیس شعبه:32225938
   شماره‌ تماس : -32225551
   دورنگار :32214275
   کد مخابرات :031
   پست الکترونیک :esfahan.branch@edbi.ir