بانک توسعه صادرات ایران
   
 
  • واحدهای بانک
  • شعبه اهواز
   شعبه اهواز
   شعبه اهواز
   کد شعبه :1316
   ساعت کاری: 14:00-7:30
   آدرس :اهواز ـ باغ معین کوچه شهید غفاری
   کد پستی :6193613599
   شماره‌های تماس : 32202030-32213702
   رئیس شعبه:32227799
   دورنگار : 32212537
   کد مخابرات :061
   پست الکترونیک :ahwaz.branch@edbi.ir