بانک توسعه صادرات ایران
   
 
  • واحدهای بانک
  • شعبه ایلام
   شعبه ایلام
   شعبه ایلام
   کد شعبه :1335
   ساعت کاری: 14:00-7:30
   آدرس :ایلام - خیابان 24 متری ولیعصر - روبروی بانک صنعت و معدن استان
   کد پستی :6931816556
   رئیس شعبه:33383744
   شماره‌های تماس :33384678 -33384675
   دورنگار :33384678
   کد مخابرات :084
   پست الکترونیک :ilam.branch@edbi.ir