بانک توسعه صادرات ایران
   
 
  • واحدهای بانک
  • شعبه بندرعباس
   شعبه بندرعباس
   شعبه بندرعباس
   کد شعبه :1324
   ساعت کاری: 14:00-7:30
   آدرس :بندرعباس- خیابان امام خمینی(ره) - جنب هتل قدس- نبش کوچه هاله
   کد پستی :7914644135
   رئیس شعبه:32243100
   شماره‌های تماس :32243100 -32247601-4
   دورنگار :32247605
   کد مخابرات :076
   پست الکترونیک :bandarabbas.branch@edbi.ir