بانک توسعه صادرات ایران
   
 
  • واحدهای بانک
  • شعبه تبریز
   شعبه تبریز
   شعبه تبریز
   کد شعبه :1307
   ساعت کاری: 14:00-7:30
   آدرس :تبریز - خیابان امام خمینی، بالاتراز میدان قطب روبروی خیابان جدیری
   کد پستی :5154947381
   رئیس شعبه: 33340333
   شماره‌های تماس : 82-33357475
   دورنگار :33345078
   کد مخابرات :041
   پست الکترونیک :tabriz.branch@edbi.ir