بانک توسعه صادرات ایران
   
 
  • واحدهای بانک
  • شعبه رشت
   شعبه رشت
   شعبه رشت
   کد شعبه :1321
   ساعت کاری: 14:00-7:30
   آدرس :رشت-بلوار امام خمینی-نبش خیابان پاستور
   کد پستی :4188794571
   رئیس شعبه: 33323048
   شماره‌های تماس :33323048 -33345373
   دورنگار :33320314
   کد مخابرات :013
   پست الکترونیک :rasht.branch@edbi.ir