بانک توسعه صادرات ایران
   
 
  • واحدهای بانک
  • شعبه زاهدان
   شعبه زاهدان
   شعبه زاهدان
   کد شعبه :1338
   ساعت کاری: 14:00-7:30
   آدرس :زاهدان - میدان امام علی - ابتدای بلوار مطهری - جنب سازمان همیاریهای شهرداری
   کد پستی :9813613741
   رئیس شعبه: 33218827
   شماره‌های تماس :33218827 -33218823
   دورنگار :33263984
   کد مخابرات :054
   پست الکترونیک :zahedan.branch@edbi.ir