بانک توسعه صادرات ایران
   
 
  • واحدهای بانک
  • شعبه زنجان
   شعبه زنجان
   شعبه زنجان
   کد شعبه :1319
   ساعت کاری: 14:00-7:30
   آدرس :زنجان - سه راهی بیجار - خیابان فردوسی ـ جنب بازار
   کد پستی :
   رئیس شعبه: 33331001
   شماره‌های تماس : 16-33329810
   دورنگار :33331003
   کد مخابرات :024
   پست الکترونیک :zanjan.branch@edbi.ir