بانک توسعه صادرات ایران
   
 
  • واحدهای بانک
  • شعبه شهرکرد
   شعبه شهرکرد
   شعبه شهرکرد
   کد شعبه :1339
   ساعت کاری: 14:00-7:30
   آدرس :شهر کرد - بلوار آیت اله کاشانی - نبش چهار راه هواپیمایی
   کد پستی :8816763181
   رئیس شعبه: 32240900
   شماره‌های تماس : 14-32240910
   دورنگار :32227257
   کد مخابرات :038
   پست الکترونیک :shahrekord.branch@edbi.ir