بانک توسعه صادرات ایران
   
 
  • واحدهای بانک
  • شعبه شیراز
   شعبه شیراز
   شعبه شیراز
   کد شعبه :1305
   ساعت کاری: 14:00-7:30
   آدرس :شیراز - حدفاصل میدان امام حسین (ستاد) و چهار راه زند روبروی پاساژ فرجادیان - بانک توسعه صادرات ایران
   کد پستی : 71135744368
   رئیس شعبه: 32315770
   شماره‌های تماس : 32315772-32315776
   دورنگار : 32315520
   کد مخابرات :071
   پست الکترونیک :shiraz.branch@edbi.ir