بانک توسعه صادرات ایران
   
 
  • واحدهای بانک
  • شعبه قم
   شعبه قم
   شعبه قم
   کد شعبه :1326
   ساعت کاری: 14:00-7:30
   آدرس :قم- فلکه جهاد ـ بلوار 15 خرداد ـ مقابل مدرسه امام ـ پ 129
   کد پستی :3714755139
   رئیس شعبه: 37751012
   شماره‌های تماس : 37751015
   دورنگار :37751011
   کد مخابرات :025
   پست الکترونیک :qom.branch@edbi.ir