بانک توسعه صادرات ایران
   
 
  • واحدهای بانک
  • شعبه گرگان
   شعبه گرگان
   شعبه گرگان
   کد شعبه :1309
   ساعت کاری: 14:00-7:30
   آدرس :گرگان - خیابان ولیعصر ـ نبش عدالت 19
   کد پستی :1309
   رئیس شعبه: 32326999
   شماره‌های تماس : 32341300-32341301
   دورنگار :32321066
   کد مخابرات :017
   پست الکترونیک :gorgan.branch@edbi.ir