بانک توسعه صادرات ایران
   
 
  • واحدهای بانک
  • شعبه همدان
   شعبه همدان
   شعبه همدان
   کد شعبه :1317
   ساعت کاری: 14:00-7:30
   آدرس :همدان - میدان آرامگاه ابن سینا ـ ابتدای بلوار خواجه رشید
   کد پستی :
   رئیس شعبه: 38256801
   شماره‌های تماس :38257006--38256801
   دورنگار : 38256800
   کد مخابرات :081
   پست الکترونیک :hamedan.branch@edbi.ir