بانک توسعه صادرات ایران
   
 
  • واحدهای بانک
  • شعبه کرج
   شعبه کرج
   شعبه کرج
   کد شعبه :1341
   ساعت کاری: 14:00-7:30
   آدرس :کرج - جهانشهر - بلوار جمهوری - نبش خ نهم
   کد پستی : 314496574
   رئیس شعبه:34442244
   شماره‌های تماس : 9-34205201
   دورنگار :34205210
   کد مخابرات :026
   پست الکترونیک :karaj.branch@edbi.ir