بانک توسعه صادرات ایران
   
 
  • واحدهای بانک
  • شعبه کرمان
   شعبه کرمان
   شعبه کرمان
   کد شعبه :1315
   ساعت کاری: 14:00-7:30
   آدرس :کرمان - میدان شهید سپهبد قرنی ـ نبش خیابان سعدی
   کد پستی :
   رئیس شعبه: 32230903
   شماره‌های تماس : 32220268-32267774
   دورنگار :32268447
   کد مخابرات :034
   پست الکترونیک :kerman.branch@edbi.ir