بانک توسعه صادرات ایران
   
 
  • واحدهای بانک
  • شعبه کرمانشاه
   شعبه کرمانشاه
   شعبه کرمانشاه
   کد شعبه :1320
   ساعت کاری: 14:00-7:30
   آدرس :کرمانشاه- بلوار شهید بهشتی ـ حدفاصل میدان آزادی وچهار راه بسیج
   کد پستی :6715619141
   رئیس شعبه: 38229696
   شماره‌های تماس : 38234482-38230210
   دورنگار :38232891
   کد مخابرات :083
   پست الکترونیک :kermanshah.branch@edbi.ir