بانک توسعه صادرات ایران
   
 
  • واحدهای بانک
  • شعبه یاسوج
   شعبه یاسوج
   شعبه یاسوج
   کد شعبه :1340
   ساعت کاری: 14:00-7:30
   آدرس :یاسوج - بلوار شهید چمران - پلاک 154
   کد پستی :74854-75917
   رئیس شعبه: 33223337
   شماره‌های تماس : 6-33229955
   دورنگار :33235534
   پست الکترونیک :yasouj.branch@edbi.ir